СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ФОЧА

Аудио снимци Скупштине Општине Фоча

Општина Фоча

Аудио снимци са Седме редовне сједнице Скупштине Општине Фоча 22. 7. 2021. године