СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ФОЧА

Аудио снимци Скупштине Општине Фоча

Општина Фоча

Аудио снимци са Десете редовне сједнице Скупштине Општине Фоча 14.12.2021.