СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ФОЧА

Аудио снимци Скупштине Општине Фоча

Општина Фоча

Аудио снимци са 17. сједнице СО Фоча, 15.11.2022. године