СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ФОЧА

Аудио снимци Скупштине Општине Фоча

Општина Фоча

Аудио снимци са 23. сједнице СО Фоча, 01.06.2023. године