KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA U OKVIRU PROJEKTA “LOKALNI INTEGRISANI RAZVOJ“

 

PO JAVNOM POZIVU ZA POMOĆ DUGOROČNO NEZAPOSLENIM OSOBAMA I SOCIJALNO UGROŽENIM KATEGORIJAMA STANOVNIŠTVA KOJE SU EVIDENTIRANE NA BIROU RADA FOČA ZA UČEŠĆE U AKTIVNOSTIMA PROGRAMA PODRŠKE ZAPOŠLJAVANJU KROZ JAVNE RADOVE KOJE IMPLEMENTIRA OPŠTINA FOČA UZ PODRŠKU PROJEKTA “LOKALNI INTEGRISANI RAZVOJ“ U 2017.G. KOJI VEĆINSKI FINANSIRA EVROPSKA UNIJA, A IMPLEMENTIRA RAZVOJNI PROGRAM UJEDINJENIH NACIJA

 

Nakon zasijedanja komisije za žalbe 12.04.2017. godine objavljuje se konačna lista odabranih korisnika kako slijedi:

Redni broj Ime i prezime kandidata Odabran/a za učešće u konačnom odabiru
1 Branko Miletić DA
2 Ranka Maksimović DA
3 Snežana Milutinović DA
4 Radmila Đajić DA
5 Stana Dragaš DA
6 Gordana Mastilo DA
7 Snežana Ivanović DA
8 Nebojša Trivun DA
9 Dijana Ivanović DA
10 Nataša Ivanović DA
11 Kristina Cicović DA
12 Mile Simeunović DA
13 Miljan Pljevaljčić DA
14 Mirjana Avram DA
15 Milan Radović DA
16 Dragiša Jovanović DA
17 Miodrag Avram DA
18 Mirko Fundup DA
19 Mladen Rašević DA
20 Dejan Vranić DA
21 Miloš Janjić DA
22 Anđelko Rusov DA
23 Stefan Lugonjić DA
24 Darko Vranić DA
25 Dušan Vuković DA
26 Stefan Golubović DA
27 Radivoje Ikonić DA
28 Radmilo Ristović DA
29 Boris Cicović DA
30 Milovan Vuković DA

 

Kandidati pod rednim brojevima od 1 do 30 (zaključno sa brojem 30) su zadovoljili uslove Javnog poziva, te po bodovanju za dodatne kriterije ostvarili najveći broj bodova, te će sa istim biti potpisan ugovor.

Ukoliko neko od odabranih kandidata odustane od potpisivanja ugovora, uzeće se kandidati sa rang liste ispod broja 30 sa najvećim brojem bodova po svim kriterijma predviđenim javnim pozivom.

 

Datum:12.04.2017.                                                                                                                Komisija/Povjerenstvo

 

Dostavljeno:

  1. UNDP
  2. Oglasna ploča Opština Foča
  3. Web stranica Opštine Foča
  4. Biro rada Foča
happy wheels