СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ФОЧА

Материјали за сједнице Скупштине Општине Фоча

Општина Фоча

Радни материјали за Седму редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, четвртак, 22.7.2021. године

1. Записник са Шесте редовне сједнице СО Фоча, од 17.6.2021. године

2. Информација о реализацији закључака са Шесте редовне сједнице СО Фоча од 17.6.2021. године

3. Приједлог стратегије развоја социјалног становања ОФ за период 2021-2030. године

4. Приједлог одлуике о плану парцелације за Пословну зону Ливаде у Фочи

5. Приједлог одлуке о изради регулационог плана Доње Поље – Студентски дом број 2

6. Приједлог одлуке о изради измјена и допуна Регулационог плана Душаново

7. Приједлог одлуке о расписивању избора за избор чланова савјета МЗ

8. Приједлог одлуке о административним таксама

11. Информација о обављеној ревизији Главне службе за ревизију јавног сектора РС у Општини Фоча

13. Информација о примарној здравственој заштити на подручју општине Фоча

14. Информација о стању у области здравствене заштите и здравственог осигурања на подручју општине Фоча

15. Информација о активностима везаним за асфалтну базу у Индустријској зони Брод на Дрини

16. Информација о стању запослености са посебним освртом на број запослених,рад на црно, уплату доприноса…

17. Информација о стању у области занатско-предузетничке дјелатности на подручју општине Фоча

Општина Фоча

Материјали за Прву посебну сједницу Скупштине Општине Фоча

1. Информација о реализацији закључака са 4. редовне сједнице Скупштине Општине Фоча

2. Извјештај о извршењу Буџета Општине Фоча за 2020. годину

3. Извјештај о реализацији потрошње буџетске резерве за 2020. годину

4. Информација о кредитном задужењу Општине Фоча

5. Извјештај о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности за 2020. годину

6. Извјештај о реализацији Програма уређења грађевинског земљишта за 2020. годину

7. Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2020. годину

8. Извјештај о реализацији Програма уређења локалних и некатегорисаних путева за 2020. годину

9. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од шумских сортимената за 2020. годину

10. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од концесионих накнада за 2020. годину

11. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од водних накнада за 2020. годину