СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ФОЧА

Материјали за сједнице Скупштине Општине Фоча

Општина Фоча

Радни материјали за 26. редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, четвртак, 09. 11. 2023. године

1. Записник са 25. редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 3. 10. 2023. године

2. Информација о реализацији закључака са 25. редовне сједнице Скупштине Општине Фоча од 3. 10. 2023. године

3. План капиталних инвестиција Општине Фоча за период 2024 – 2026. године

4. Приједлог одлуке о прихватању кредитног задужења Општине Фоча.

5. Нацрт ребаланса Буџета Општине Фоча за 2023. годину,

6. Нацрт буџета Општине Фоча за 2024. годину,

7. Приједлог одлуке о приступању изради измјена и допуна дијела Регулационог плана Центар 1.

  1. Разрјешење начелника и избор и именовање вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије из састава Општинске управе Општине Фоча:

1)  Разрјешење начелника Одјељења за финансије по основу оставке,

2)  Избор и именовање вршиоца дужности начелника Одјељења за финансије,

9. Информација о стању у области образовања са освртом на упис ..

10. Информација о стипендиранју студената у школској 2022 – 2023 години

11. Информација о квалитету воде за пиће на подртучју општине Фоча за 2023. годину

12. Одговори на одборничка питања са 25. редовне сједнице Скупштине Општине Фоча

  1. Одборничка питања,
  2. Иницијативе одборника,
  3. Текућа питања.

Позив за 26. редовну сједницу Скупштине Општине Фоча, четвртак, 9. 11. 2023. године

 

Општина Фоча

Материјали за Прву посебну сједницу Скупштине Општине Фоча

1. Информација о реализацији закључака са 4. редовне сједнице Скупштине Општине Фоча

2. Извјештај о извршењу Буџета Општине Фоча за 2020. годину

3. Извјештај о реализацији потрошње буџетске резерве за 2020. годину

4. Информација о кредитном задужењу Општине Фоча

5. Извјештај о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности за 2020. годину

6. Извјештај о реализацији Програма уређења грађевинског земљишта за 2020. годину

7. Извјештај о реализацији Програма заједничке комуналне потрошње за 2020. годину

8. Извјештај о реализацији Програма уређења локалних и некатегорисаних путева за 2020. годину

9. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од шумских сортимената за 2020. годину

10. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од концесионих накнада за 2020. годину

11. Извјештај о реализацији Програма утрошка средстава од водних накнада за 2020. годину

Translate »