SKUPŠTINA OPŠTINE FOČA

Materijali za sjednice Skupštine Opštine Foča

Opština Foča

Radni materijali za 15. redovnu sjednicu SO Foča, 21.7.2022

1. Zapisnik sa 14. redovne sjednice SO Foča, od 7. 6. 2022.

2. Informacija o realizaciji zaključaka sa 13. redovne sjednice SO Foča od 7.6.2022.

3. Pr. odluke o načinu i uslovima prodaje zemljišta … i izbora investitora za izgradnju Doma za starija lica u Foči…

4. Prijedlog odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građ. zemljišta … putem neposredne pogodbe

5. Prijedlog odluke o kupovini nepokretnosti označene kao k.č. broj 232 k.o. Jošanica

6. Pr. odluke o usvajanju Prijedloga ID dijela RP Hum – Šćenan Polje Foča, sedma izmjena

7. Pr. odluke o pristupanju izradi ID dijela RP Hum – Šćepan Polje Foča, osma izmjena plana

8. Izvještaj o realizaciji godišnjeg plana rada Opštinske uprave Opštine Foča… za 2021. godinu

12. Informacija o stanju zaposlenosti na području opštine Foča

13. Informacija o radu sportskih klubova sa područja opštine Foča

14. Informacija o aktivnostima udruženja građana i nevladinih organizacija sa područja opštine Foča u 2021. godini

15. Informacija o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite na području opštine Foča

16. Informacija o materijalnom, zdravstvenom i stambenom položaju penzionera opštine Foča

18. Informacija o mjesnim zajednicama na području opštine Foča

19. Informacija o stanju u oblasti šumarstva i drvoprerade

20. Informacija o stanju u oblasti lova i ribolova na području opštine Foča

21. Informacija o stanju u oblasti kulture na području opštine Foča

22. Informacija o stanju u oblasti zaštite životne sredine na području opštine Foča

23. Informacija o stanju u oblasti civilne zaštite i zaštite od požara na području opštine Foča

24. Informacija o kvalitetu vode za piće na području opštine Foča za period januar – jun 2022. godine

25. Informacija o stanju i ostvarivanju saradnje sa vjerskim zajednicama na području opštine Foča

26. Informacija o stanju u oblasti zdravstvene zaštite na području opštine Foča

28. Odgovori na odbornička pitanja

Zapisnik sa 14. sjednice Kolegijuma SO Foča, 11.7.2022. godine

Izvještaj o prestanku, dodjeli i prihvatanju mandata odbornika u Skupštini Opštine Foča, RM – M. Ristanović

Poziv za 15. redovnu sjednicu Skupštine Opštine Foča, četvrtak, 21.7.2022. godine

Opština Foča

Materijali za Prvu posebnu sjednicu Skupštine Opštine Foča