SKUPŠTINA OPŠTINE FOČA

Materijali za sjednice Skupštine Opštine Foča

Opština Foča

Radni materijali za 19. redovnu sjednicu Skupštine Opštine Foča, 30.1.2023. godine

1. Zapisnik sa 18. redovne sjednice SO Foča, od 15.12.2022. godine

2. Informacija o realizaciji zaključaka sa 18. redovne sjednice SO Foča od 15.12.2022.

3. Plan rada Opštinske uprave Opštine Foča za 2023. godinu

4. Akcioni plan za jačanje kohezije zajednice u opštini Foča

4.1. Akcioni plan Tabelarni prikaz

5. Pr. odluke o visini vrijednosti nepokretnosti na teritoriji OF po zonama za 2023. godinu

6. Pr. odluke o visini stope poreza na nepokretnosti na terotoriji OF za 2023. godinu

7. Pr. odluke o prodaji neizgrađenog GGZ … br. 327 ko Foča putem neposredne pogodbe

8. Izvještaj o radu Odbora za žalbe Opštinske uprave Opštine Foča za 2022. godinu

9. Izveštaj Radne grupe o stanju i mjerama u PViK Izvor a.d. Foča

10. Informacija o radu SO Foča u 2022. godini, sa realizacijom zaključaka i odborničkih inicijativa

11. Informacija o radu stalnih radnih tijela Skupštine Opštine Foča u 2022. godini

12. Razrješenje i izbor članova stalnih radnih tijela SkupštineOpštine Foča:

1)  Razrješenje člana Komisije za statutarna pitanja i propise po osnovu prestanka mandata odbornika u Skupštini Opštine Foča,

2)  Izbor jednog člana Komisije za statutarna pitanja i propise,

3)  Razrješenje člana Odbora za regionalnu i međunarodnu saradnju po osnovu prestanka mandata odbornika u Skupštini Opštine Foča,

4)  Izbor jednog člana Odbora za regionalnu i međunarodnu saradnju,

13. Odgovori na odbornička pitanja

14. Odbornička pitanja,

15. Inicijative odbornika,

16. Tekuća pitanja.

Poziv za 19. redovnu sjednicu Skupštine Opštine Foča, ponedjeljak, 30.1.2023. godine

Sl. glasnik Opštine Foča broj 1. od 11.1.2023.

Opština Foča

Materijali za Prvu posebnu sjednicu Skupštine Opštine Foča