USAID NASTAVLJA DA FINANSIRA SERVIS CENTAR „TRAČAK NADE“

Potpisivanjem Memoranduma o saradnji i razumijevanju između USAID-a i opštine Foča, Servis centar „Tračak nade“ u naredne dvije godine nastaviće da pruža besplatnu psihosocijalnu pomoć za 62 štićenika sa područja Foče, Čajniča i Ustikoline u FBiH. Za nastavak rada ovog udruženja USAID će obezbijediti 60 000 maraka, a podršku će pružiti i opština Foča.

U Servis centru “Tračak nade” sa osobama sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju svakodnevno rade stručna lica. Dobro osmišljene radionice i aktivnosti za cilj imaju njihovu integraciju i ravnopravan položaj u društvu.

Osamnaestogodišnji Dragan Košir  većinu svog vremena provodi u Centru.

-Ovdje crtamo, pjevamo, plešemo, pravimo slike, bojimo , pišemo stihove i ja sam svaki dan ovdje od osam časova i lijepo mi je-kaže Košir.

Pored svakodnevnog rada sa štićenicima, u narednom periodu veliku podršku Centra imaće i njihovi staratelji.

– Mi nastavljamo i dalje sa našim aktivnostima, a najveću podršku u narednom periodu trudićemo se da pružimo kompletnoj porodici, dakle ne samo djeci, već njihovim roditeljima i svima onima koji vode brigu o našim korisnicima-rekla je Jelena Vilotić, direktor Centra.

Servis centar “Tračak nade” u Foči peti je centar ovakvog tipa u BiH koji ima stalnu podršku USAID-a. Kroz programe podrške marginalizovanim grupama USAID nastoji da razvija i održava socijalne , kognitivne i fizičke funkcije osoba sa invaliditetom, ali poboljša ukupan društveni položaj njihovim porodicama.

-Servisni centri nisu samo centri za djecu i omladinu sa poteškoćama u razvoju već su istovremeno i centri za roditelje i porodice u kojima takve osobe žive. Roditelji se teško bore sa predrasudama i sa mnogim drugim stvarima, zato se pruža različita podrška roditeljima, pravni savjeti , odnosno to je jedna cjelokupna i svrsishodna podrška koje porodice mogu da koriste-pojasnio je direktor Programa podrške marginalizovanim grupama, Jasmin Bešić.

Od svog osnivanja, “Tračak nade” veliku pomoć ima od opštine Foča, koja mu je obezbijedila i adaptirala prostorije da bi bili zadovoljeni uslovi projekta.

-Nas raduje da je USAID prepoznao rad ovog udruženja, tako da će nam biti lakše da iz svojih sredstava sufinansiramo i podržavamo rad “Tračka nade”. Nastavićemo da ulažemo i dalje-rekao je Radisav Mašić, načelnik opštine Foča.

Rezultate koje je Servis centar “Tračak nade” postigao radeći sa djecom i omladinom sa poteškoćama u razvoju prepoznaje USAID. Otuda i novi grant kojima će pomoći njihov dalji rad u naredna 24 mjeseca.

-Na osnovu takvog iskustva zaključili smo da je dobro da produžimo našu saradnju sa Tračkom nade i u naredne dvije godine. USAID će da osigura 60 000 maraka, a ostatak će opština Foča- rekao je Piter Dafi, direktor Misije USAID-a u BiH.

“Tračak nade” u Foči već sedam godina u potpunosti opravdava postojanje jer je, zahvaljujući njegovim aktivnostima, vidljiv napredak u uključivanju lica sa teškoćama u razvoju u društvene tokove.

 

happy wheels