USVOJEN NACRT BUDŽETA U VISINI OD 11,6 MILIONA MARAKA

Odbornici Skupštine opštine Foča usvojili su i u javnu raspravu uputili nacrt opštinskog budžeta za 2018. godinu u visini od 11.640.000 KM.

U odnosu na ovogodišnji, budžet za narednu godinu, prema nacrtu, trebao bi biti veći za 100.000 KM.

Poreski prihodi su planirani u iznosu od 7.320.000, neporeski 2.970.000, grantovi 400.000 i transferi lokalnim zajednicama 500.000 KM.

Odbornici, kako opozicije, tako i skupštinske većine, imali su više zamjerki na planirana izdvajanja za poljoprivredu, asfaltiranje puteva, povećanje nataliteta, zapošljavanje.

Odbornik DNS-a Srđan Drašković predložio je da se sredstva za Fond za treće dijete, umjesto planiranih 25.000 KM, povećaju deset puta, odnosno da se za svako novorođeno treće dijete umjesto 1.000 KM roditelji pomognu sa 10.000 KM, dok je predsjednik Kluba odbornika DNS-a Spomenko Stojanović napomenuo da je  potrebno više pažnje posvetiti asfaltiranju lokalnih puteva, prije svega da se ispoštuje plan za ovu godinu.

Veća izdvanja za asfaltiranje zatražio je i odbornik SNSD-a Milan Vukadinović, koji smatra da i podsticaji za poljoprivredu moraju biti veći od planiranih 100.000 KM, na čemu je insistirao i odbornik NDP-a Dragoslav Stanojević.

Odnornik NDP-a Olivera Elez napomenula je da se pri planiranju budžeta mora imati strategija, koja bi se prije svega odnosila na poboljšavanje uslova za otvaranje novih radnih mjesta, te da bi sredstva za zapošljavanje, za šta je planirano 200.000, trebala biti veća, dok samostalni odbornik Momčilo Stanušić smatra da je potrebno pratiti efekte uloženog novca u subvencije zapošljavanju.

Načelnik opštine Radisav Mašić napomenuo je da je, kada je riječ o zapošljavanju, u toku investicija otvaranja tekstilnog pogona na Velečevu kod Foče, gdje  trenutno radi 30 žena, a do polovine ovog mjeseca posao će dobiti još toliko radnika.

„Naša je orijentacija da ovaj pogon preraste u mnogo veći i da zapošljava mnogo više radnika.“, rekao je Mašić.

On je naveo da je u Industrijskoj zoni Brod na Drini ključni problem nedostatak kvalitetnog elektrosnabdijevanja, koji opština pokušava da riješi u saradnji sa Elektrodistribucijom.

„U Foči danas imamo četiri fabrike za proizvodnju peleta, a najava je da će ih biti još četiri u narednoj godini u kojima bi posao trebalo dobiti pedesetak radnika“, naglasio je Mašić.

On je podsjetio da je u Foči u toku izgradnja 45 kuća za povratnike i raseljene, kao i zgrade sa 20 stanova za raspuštanje kolektivnog centra,  te rekonstrukcija sportske sale „Partizan“.

„Vrijednost tih investicija je oko dva miliona maraka. U narednoj godini računamo da ćemo krenuti u realizaciju druge faze obnove vodovoda, čija je vrijednost 8,3 miliona evra“, napomenuo je Mašić.

Usvojen je i nacrt rebalansa ovogodišnjeg budžeta, prema kojem se ukupna budžetska sredstva za ovu godinu smanjuju za 350 hiljada maraka.

Odbornici Skupštine opštine Foča usvojili su odluku o izgradnji nove zgrade Dječijeg vrtića „Čika Jova Zmaj“ na lokaciji Pijesak u naselju Donje Polje,a usvojena je i odluka o kreditnom zaduženju do dva i po miliona maraka za izgradnju vrtića.

U obrazloženjima ove dvije odluke, navodi se da u Vrtiću trenutno boravi 163 djece, da je na listi čekanja 101 dijete, te da je postojeći objekat u naselju Međuriječje neuslovan.

Sredstva za izgradnju novog vrtića, kapaciteta 200 mjesta, obezbijediće se putem kredita i drugih izvora, a kako je pojasnila načelnik Odjeljenja za finansije Mirjana Davidović, idejnim projektom je procijenjeno da je maksimalni iznos investicije dva i po miliona maraka.

Ona je naglasila da opština Foča nije prezadužena i da trenutno godišnji anuitet za otplatu duga iznosi sedam od makismalnih 18 odsto.

Načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Mensud Jahić je rekao da su izvršena inženjersko-geološka ispitivanja tla, kao i da se vodilo računa i o opasnosti od poplava, jer se lokacija nalazi nizvodno od ušća Ćehotine u Drinu, na terenu gdje su se dešavale poplave.

On je naglasio da je idejni projekat imao u vidu najveću visinu poplavnog talasa u posljednjih stotinu godina, te da će vrtić biti na 30 centimetara iznad tog maksimuma.

Skupština je zadužila izvršnu vlast da pripremi tendersku dokumentaciju za izradu glavnog projekta, te da nakon toga pripremi i tendersku dokumentaciju za izbor izvođača radova.

 

 

happy wheels