Puno ime organizacije:

Dom zdravlja, Foča

Adresa:

Cara Dušana bb, 73300 Foča

Kontakt telefon:

058/214-811, 058/210-078, 058/211-440

Email:

dzfoca@gmail.com

Websajt:

http://www.dzfoca.iz.rs

Povezanost sa opštinom:

Skupština opštine imenuje Upravni odbor a direktor podnosi SO izvještaj o radu i Godišnji plan.

Način finansiranja:

Ugovor sa FZO RS-90%, samofinansiranje 8% i grant od opštine 2%.

Organizacija usluge:

Usluge se pružaju u prostorijama Doma zdravlja i terenskim ambulantama.

Informacije na raspolaganju građanima:

Na oglasnoj ploči Doma zdravlja Foča i infopultu porodične medicine

Informacije na raspolaganju šalter sali opštine:

Na infodesku Centra za usluge građanima

Naziv usluge:

Broj korisnika:

Cijena:

Trajanje:

Napomena:

Zdravstvene usluge po cjenovniku FZO RS

Cca 25.000 stanovnika

Cijenovnik FZO

U zavisnosti od vrste usluge

 

Napomena:

U prostorijama DZ Foča, pružaju se sve usluge iz porodične medicine, stomatologije, laboratorije, HMP, HES, medicina rada, te KSS- ginekologija i pedijatrija. Sem obaveznog vida zdravstvenog osiguranja pružaju se zdravstvene usluge koje su potrebne za izdavanje ljekarskih uvjerenja za vozače, ljekarska uvjerenja za posao, ljekarsko uvjerenje o zdravstvenom stanju, za sistemske preglede, obrada IPK-a i stomatološke usluge iz fiksne i mobilne protetike.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *