Puno ime organizacije:

Javna ustanova Nacionalni Park „Sutjeska“, Tjentište

Adresa:

Nacionalni park „Sutjeska”, 73311 Tjentište

Kontakt telefon:

Centrala 058/233 102,

Sektor prezentacije i prodaja 058/233 130,

Hotel „Mladost” recepcija 058/233 118

Email:

sutjeska@teol.net

Websajt:

www.npsutjeska.net

Povezanost sa opštinom:

Partnerstvo u zaštiti životne sredine, turizmu, ugostiteljstvu, izradi projekata.

Način finansiranja:

Budžet Republike Srpske i vlastiti prihodi.

Organizacija usluge:

Sve usluge zavisno od karaktera se pružaju na ukupnom području kojim gazduje NP „Sutjeska” (ugostiteljske, lovne, vodičke). Ugostiteljske usluge u hotelu „Mladost” i restoranu „Jezero” se pružaju od početka maja do kraja oktobra, a u lovačkim koiibama na Orlovačkom jezeru, jezeru Donje Bare, Bogunovcu i Dobrim vodama tokom cijele godine.

Informacije na raspolaganju građanima:

Sve informacije o NP Sutjeska mogu se naći na websajtu: www.npsutjeska.net

Informacije na raspolaganju šalter sali opštine:

Na infodesku Centra za usluge građanima

 

Naziv usluge:

Broj korisnika:

Cijena:

Trajanje:

Napomena:

Ugostiteljske usluge u hotelu „Mladost”:

 

 

Maj-oktobar

Cijene su iskazane po osobi/po danu. Uprava NPS-a zadržava pravo ugovaranja pod posebnim uslovima za veće i organizovane grupe (ekskurzije, radničke igre, sportske ekipe i sl.)

– pun pasnion 1/1

 

60,00 KM

Maj-oktobar

 

– polupansion 1/1

 

55,00 KM

Maj-oktobar

 

– Noćenje sa doručkom 1/1

 

45,00 KM

Maj-oktobar

 

-Iznajmljivanje prostora u odmorištu „Suha” za organizaciju ručka:

 

30,00KM
+ jednokratna uplata za ulaz u NPS 2  KM

Tokom godine

 

– Organizacija ručka u prirodi (Dobre Vode, Orlovačko jez., Donje Bare i sl. lokacije u Parku)

 

200 KM

Maj-oktobar

 

– Usluga pružanja ishrane u lovačkim kolibama (planinskim kućama):

 

200 KM

 

Tokom godine

Organizacija + cijene hrane i pića se uvećavaju za 30%

– Cijena zakupa lovačke kolibe (planinske kuće):

 

100 KM
+ osiguranje + b.taksa + ulaznica u NPS 5 KM

-II-

Za grupu od 4 osobe

– Kamp po šatoru:

 

10 KM
+ ulaznica u NPS po osobi 2 KM

Od početka maja do kraja oktobra

 

Lovne usluge:

 

 

U skladu sa lovnom sezonom

Nacionalni park „Sutjeska” u skladu sa Cjenovnikom odstrela i korištenja divljači Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske (Službeni glasnik br. 8/10), ana osnovu člana 11. Statuta JP donosi : Cjenovnik odstrela, korišćenja divljači i usluga u Posebnom lovištu „Zelengora”

– Ribolovna dozvola na rijekama

 

15 KM

U skladu sa ribolovnom sezonom

 

– Ribolovna dozvola na jezerima:

 

20 KM

-II-

 

Vodičke usluge:

 

 

Tokom godine

 

– Za grupu/pojedinca na prostoru Parka i Vidikovcu:

 

100 KM

 

 

– Za grupu/pojedinca u prašumi Perućici i drugim strogo zaštićenim zonama

 

150 KM

-II-

 

– Usluga vodiča za uspon na Maglić za grupu do 20 osoba

 

100 KM

-II-

 

– Usluga vodiča za uspon na Maglić za grupu preko 20 osoba

 

100 KM

 

-II-

+ 5 KM

(za svaku osobu preko 20)

Ostale usluge:

 

 

 

 

-Ulaznica u NPS (uža zona, područje Tjentišta)

 

2 KM
1 KM

Tokom godine

za odrasle
za djecu

– Ulaznica u strogo zaštićenu zonu (Perućica, Prijevor, Maglić, jezera na Zelengori)

 

5 KM

-II-

 

– Ulaznica na bazen:

 

2 KM

(po osobi)

U ljetnom periodu

za djecu do 12 godina ulaz je besplatan

– Ulaznica u NPS za putnička vozila

 

3 KM

Tokom godine

 

– Ulaznica u NPS za putnička vozila iznad 5 sjedišta

 

5 KM

-II-

 

– Ulaznica u NPS za vozila koja voze građu

 

65 KM /m3

-II-

 

– Korišćenje travnatog terena za fiidbal po utakmici:

 

150 KM

Tokom godine

 

– Korištenje travnatog terena za fudbal ekipama na priprema:

 

50 KM

1 Dan

 

– Korištenje teniskih, košarkaših, rukometnih i odbojkaških terena:

 

10 KM

1 Sat

 

 

Napomena:

“Nacionalni park “Sutjeska” nalazi se na magistralnom putnom pravcu Beograd – Višegrad – Foča – Tjentište – Trebinje – Herceg Novi (Dubrovnik). Obuhvata šire područje Sutjeske, uključujući strogo zaštićeni rezervat Perućicu, kao i dijelove planina Maglića (najveći vrh BiH, 2.386m), Volujaka i Zelengore. Ukupna površina parka iznosi 17.250ha, od čega je 66% pokriveno šumama. Pored toga, Nacionalni park gazduje i bogatim lovištem veličine 53.700ha. Ovim dijelom protiče Sutjeska sa više pritoka. Na Zelengori, po mnogima jednoj od najljepših planina na ovim prostorima, nalazi se osam glečerskih jezera koja su zbog svoje izuzetne ljepote nazvana „gorske oči”. Najatraktivnije je uže područje parka (17.250ha). Prašuma Perućica (1.491 ha) je jedinstvena po ljepoti i najveća sačuvana u Evropi. Nacionalni park „Sutjeska” je član evropske federacije parkova EUROPARK, a po IUCN klasifikaciji svrstan je u II kategoriju. Na području Nacionalnog parka „Sutjeska” nalaze se i mnogobrojni spomenici starije i novije istorije.

Od smještajnih kapaciteta na raspolaganju je renovirani hotel „Mladost” sa 167 ležajeva u udobnim jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama od kojih svaka soba ima posebno kupatilo i telefon, kao i 3 komforna apartmana sa francuskim ležajem i TV-om. U hotelu se nalazi sala za ručavanje, kao i separe, kafana, prostorije za sastanke, predavanja, projekcije i sl.

U neposrednoj blizini hotela nalaze se i paviljoni sa 180 ležajeva u višekrevetnim sobama namjenjeni prvenstveno omladinskom turizmu.

U sklopu ovog turističkog kompleksa nalazi se i Omladinski Centar sa salom za ručavanje koja prima 350 osoba i koja je pored ishrane namjenjena za organizovanje raznih vrsta zabava.

Na Tjentištu se nalazi i sportsko-rekreativni centar sa terenima za veliki i mali fudbal, košarku, rukomet, odbojku, tenis i atletiku, kao i otvoreni bazen-jezero veličine 16.000 m2, što pruža idealne uslove za organizovanje priprema sportskih ekipa i drugih sportsko- turističkih sadržaja.

Na izlazu iz „urbanog” dijela parka, a u samom kanjonu rijeke Sutjeska i na planinarskoj stazi za Maglić i Trnovačko jezero, smješteno je odmorište „Suha”, nekad poznato Titovo odmorište, ušuškano u prelijepoj prirodi i kompletno uređeno u planinskom, tradicionainom stilu. Prelijepo uređen drveni palisad sa kapacitetom od 100 mjesta koji okružuje kameno ognjište je idealno mjesto za izlet i ručak u prirodi koji uz izbor tradicionalnih jela NP „Sutjeska” nudi svojim gostima.

Nacionalni park „Sutjeska” tokom godine, već tradicionalno organizuje veliki broj zanimljivih i važnih sportskih, lovnih i drugih manifestacija:

–  Januar:             „Hajka na vuka”

–  Maj:                  „Takmičenje u lovu na pastrmku na brzim vodama”

–  24. Maj:           Obilježavanje Dana EUROPARC-a

–  Jun:                   „Međunarodni triatlon kup”

–  05. Juni:           „Međunarodni dan zaštite životne sredine”

–  13. Juni:           „Obilježavanje bitke na Sutjesci”

–  21-24. Jun:      „Parkovijada”

–  28. Juni:           „Vidovdanski uspon na Maglić”

–  Juli:                    „Reli Sutjeska”

–  Avgust:            „Jezera Zelengore”

–  Septembar:   „Turističko-sportsko- rekreativna vožnja terenskim vozilima na Zelengori”

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *