Puno ime organizacije:

Vatrogasno društvo, Foča

Adresa:

Sokolska 1, 73300 Foča

Kontakt telefon:

058/210-199

Email:

Websajt:

Povezanost sa opštinom:

Osnovani smo i funkcionišemo po Zakonu o udruženjima građana i fondacijama, Zakonu o zaštiti od požara, Opštinskim planom zaštite od požara i Statutom društva. Vatrogasno društvo ima svoje organe. Najviši organa je Skupština Društva koju čine svi članovi društva, a Skupština Društva bira Upravni odbor i Nadzorni odbor. Godišnji izvještaj o radu, finansijski izvještaj, program rada i finansijski plan, nakon što ih usvoji Skupština Društva, dostavljamo načelniku Opštine Foča, načelniku Odeljenja za finansije i načelniku Odjeljena za opštu upravu. Prema djelatnosti koju obavljamo pripadamo Odjeljenju za opštu upravu Opštine Foča.

Način finansiranja:

Prihodima od sopstvene djelatnosti 60% i iz Budžeta Opštine 40%.

Organizacija usluge:

Vršimo poslove preventivnog karaktera iz oblasti zaštite od požara odnosno servisiranje vatrogasnih aparata, ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske mreže u objektima kao i gradsku hidrantsku mrežu i obuka radnika iz oblasti zaštite od požara. U okviru Vatrogasnog društva organizovana je Dobrovoljna vatrogasna jedinica koja po potrebi, a u skladu sa svojim tehničkim mogućnostima i opremljenošću učestvuje u gašenju požara na teritoriji Opštine Foča.

Informacije na raspolaganju građanima:

Sve informacije se mogu dobiti pozivom na broj 058/210-199 ili direktno u kancelariji Vatrogasnog društva Foča.

Informacije na raspolaganju šalter sali opštine:

Na infodesku Centra za usluge građanima

 

Naziv usluge:

Broj korisnika:

Cijena:

Trajanje:

Napomena:

Servisiranje vatrogasnih aparata

Oko 80 preduzeća i ustanova

6,00 KM

trenutno

U zavisnosti od veličine i vrste aparata mjenja se i cijena servisiranja

Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske mreže

Oko 30 preduzeća i ustanova

8,00 KM

trenutno

Do 5 hidranata 8,00 KM

preko 5 hidranata 6,00 KM u šta ulazi i posao oko izrade zapisnika

Obuka radnika iz oblasti zaštite od požara

Oko 25 preduzeća i ustanova

5,00 KM

trenutno

Od 1-15 radnika 5,00 KM;

od 16-50 je 4,00 KM i

preko 50 radnika 3,00 KM

 

Napomena:

Vatrogasno društvo posjedujevelelijepi dom izgrađen 1968. godine, a služi za okupljanje članova društva, te vatrogasaca sa područja Opštine Foča. Organizujemo rad raznih sekcija (pionirske, omladinske i ženske ekipe ). Pomažemo i učestvujemo kod svih aktivnosti na unapređenju Zaštite od požara i dizanju kulture Zaštite od požara.
Vatrogasno društvo 201 l. godine puni jubilarnih 100 godina postojanja i rada.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *