Анкета Републичког завода за статистику

У периоду од 14. до 27. априла на територији наше општине провешће се Анкета о радној снази у Републици Српској. Анкетирање ће вршити анкетари који ће носити акредитације Републичког завода за статистику Републике Српске.
Анкетом ће се, према дефиницајама Међународне организације рада и Статистичке канцеларије Европске Уније, прикупити подаци о тржишту рада и карактеристикама радне снаге у републици Срспкој.
Прикупљени подаци о домаћинствима су повјерљиви и користиће се искључиво за статистичке сврхе, у складу са Законом о статистици Републике Српске.
Подели

Наши пријатељи

Translate »