Извјештај са 17. редовне сједнице СО Фоча

Одборници Скупштине општине Фоча усвојили су на 17. редовној сједници програм уређења грађевинског земљишта за 2013. годину. За ове намјене, а углавном се ради о одржавању, санацији и изградњи локалне путне мреже и расвјете, из редовних буџетских средстава у овој години биће издвојено 1.020.000 КМ.
Осим тога, уложиће се и 300.000 хиљада КМ кредитних средстава, те 400.000 КМ, колико износи грант Министарства саобраћаја и веза Републике Српске, за реконструкцију моста на ријеци Дрини код Казнено-поправног завода, који је порушен у НАТО бомбардовању 1995. године.
Како је објаснио начелник општине Радисав Машић, потребе далеко превазилазе реалне буџетске могућности, али је извршна власт покушала равноправно да заступи све дијелове општине.

Он је истакао да је за санацију 14 локалних путева општина посебним ангажовањем успјела да обезбиједи 99.000 марака од Министарства за људска права и избјеглице БиХ, а похвалио је и удружења грађана и становнике у повратничким селима којима је Министарство расељених особа и избјеглица Федерације БиХ одобрило 15 пројеката вриједности око 100.000 КМ.

На примједбу одборника да у програму нема пројеката Министарства за избјегла и расељена лица РС, Машић је одговорио да ће то министарство ове године у Фочи финансирати изградњу стамбених објеката за избјеглице и повратнике, те већ за сутра најавио потписивање уговора за градњу 11 кућа за расељене Србе.     Начелник општинског Одјељења за просторно уређење и стамбено-комунале послове Бранка Саламадија је навела да ће се у овој години наставити пројекат Владе РС, који је почео прошле године, а којим је превиђено асфалтирање четири километра градских саобраћајница.

 На сједници је разматрано и о накнадама за предсједнике мјесних заједница са подручја општине. Предсједници фочанских мјесних заједница, који су до сада ту дужност обављали волонтерски и без накнаде, убудуће ће примати мјесечни паушал у висини од 70 до 120 КМ. Одлуком, образложено је да накнада покрива трошкове телефонских услуга и горива за употребу моторног возила, као и друге трошкове које предсједник Савјета МЗ може имати у обављању своје дужности. Предсједници градских мјесних заједница примаће 70 КМ, док је висина накнаде за рад предсједника сеоских мјесних заједница, у зависности од њене величине, броја становика и удаљености од града 100 или 120 КМ.

На сједници, одборници су донијели и одлуку да се општинска награда додијели Дјечијем обданишту Чика Јова Змај, који слави 50 година постојања, док највеће општинско признање “Повеља општине” ове године неће бити додијељена. Чланови Комисије за награде и признања, истакли су да су била два приједлога за повељу и 17 приједлога за новчану награду. Комисија се сложила да, због критеријума који постоје и који нису могли помоћи да Комисија донесе одлуку о општинском лауреату, ове године се неће додјелити Повеља општине. Скупштина општине је усвојила закључак, којим је задужила Комисију да у року од 60 дана изради Правилник са прецизнијим критеријумима, на основу којих би се вршила селекција приједлога за општинска признања. Диплома са новчаном наградом од 500 КМ Дјечијем обданишту Чика Јова Змај биће уручена на свечаној сједници СО Фоча за Дан општине 9. маја.
У наставку сједнице одборници су разматрали извјештаје о раду и финансијском пословању те приједлоге програма рада институција чији је оснивач Општина.

Тако су прихваћени извјештаји о раду и финансијском пословању и усвојени приједлози програма рада  Центра за културу и информисање, Центра за социјални рад, Јавне установе Апотека Фоча, Музеја Стара Херцеговина и Туристичке организације Фоча.

Одборници нису прихватили Извјештај о раду ни усвојили Приједлог програма рада Дома здравља.
Пред сам крај сједнице расправљало се о Информацији о раду спортских клубова са подручја општине Фоча. У току ове тачке сједница је прекинута због недостатка кворума.

Наставак прекинуте редовне сједнице СО Фоча ће се одржати у понедељак 05. маја 2014. године у сали ЦКИ са почетком у 10 часова.

Вијести

Translate »