Расправа о Нацрту Статута општине Фоча

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), чл. 13, 34. и 54. Статута Општине Фоча („Службени гласник Oпштине Фоча“, бр. 7/05 и 5/12) и чл. 128. и 137. Пословника Скупштине општине Фоча („Службени гласник Oпштине Фоча“, број 5/09, Пречишћени текст), након разматрања Нацрта Статута Општине Фоча, у оквиру шесте тачке дневног реда, Скупштина општине Фоча на 17. редовној сједници дана 29.04.2014. године је донијела закључак да упути Нацрт Статута општине Фоча на јавну расправу, која ће се организовати и спровести у року од 30 дана од дана доношења овог закључка.

За организовање и спровођење јавне расправе задужена је Стручна служба Скупштине општине Фоча, која ће о спроведеној јавној расправи обавијестити Скупштину општине Фоча и начелника Општине Фоча, као предлагача овог општег акта.

Нацрт Статута општине Фоча можете пронаћи на сајту.

Подели

Наши пријатељи

Translate »