ОПШТИНА ФОЧА РАСПИСАЛА КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА

Општина Фоча расписала је конкурс за додјелу стипендија студентима првог циклуса на високошколским установама за 2014/2015 годину.

 Из средстава буџета општине Фоча стипендираће се редовни студенти који не користе стипендије од других установа, и то:

–  дјеца погинулих бораца и дјеца РВИ од  I-IV категорије,
–  талентовани студенти са најмањом просјечном оцјеном 7,50 у токустудија,
– студенти I године који су постигли одличан успјех (све петице) у сва четири разреда   средње школе и освајаче награда на републичком, БиХ и међународном такм.
–  студенти без једног или оба родитеља,
– студенти који су корисници социјалне помоћи или чији су родитељи корисници помоћи Јавне установе Центар за социјални рад у Фочи
–  истакнути спортисти,
–  стипендије се не одобравају  студентима старијим од 26 година.

Уз пријаве кандидати су дужни доставити следећа документа:

1.  Родни лист,
2.  Увјерење о држављанству,
3.         „         о пребивалишту,
4.  Потврду о редовном студирању,
5.         „       о просјеку оцјена са студија,
6.  Копију свједочанства о завршеном I, II, III I IV разреду средње школе
7.  Доказ о освојеним наградама на такмичењу РС, БиХ и међународним.
8. Овјерена копија рјешења о кориштењу породичне инвалиднине за студенте  дјецу погинулих бораца,
9.  Потврда од Центра за социјални рад у Фочи,
10. Изјаву да не користи стипендију од других установа.
11.Копију чековне картице.

Подели

Наши пријатељи

Translate »