УСПЈЕШНА РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА “ОДРЖИВИ ПРЕКОГРАНИЧНИ РАЗВОЈ ОПШТИНА ФОЧА И ПЛУЖИНЕ”

Завршна конференција за медије двогодишњег пројекта “Одрживи прекогранични развој општина Фоча и Плужине” који финансира Европска унија,  а проводе ове двије локалне заједнице заједно са општинским туристичким организацијама, одржава се данас у Сарајеву.

На конференцији учествују координатор пројекта и замјеник начелника општине Фоча Раденка Срндовић, предсједник Општине ПлужинеМијушко Бајагић, менаџер пројектаМарија Бакрач, директор Туристичке организације општине Фоча Љепосава Ђајићи директор Туристичке организације Плужине Неђељко Јововић,.

Пројекат „Одрживи прекогранични развој општина Фоча и Плужине“ финансира Европска унија, путем ИПА фондова, у оквиру Прекограничног програма Босна и Херцеговина – Црна Гора. Укупна вриједност овог прекограничног пројекта је 376.040,00 Еура.

Општине Фоча и Плужине су већ претходна 24 мјесеца успјешно имплементиралеовај пројекат чији је главни циљ повећање потенцијала за прекограничну сарадњу између Босне и Херцеговине и Црне Горе, што доприноси процесу европских интеграција обје земље, као и одрживом развоју у пограничним областима.

Пројекат је био фокусиран на повећање друштвено-економског развоја општина Фоча и Плужине кроз сарадњу између актера јавног, приватног и цивилног сектора у оквиру главних развојних области, као што су туризам, рурални развој и заштита животне средине.

Главне активности пројекта односиле су се на развој туризма и рурални развој – обуку туристичких радника-скипера, водича, спасиоца, пружалаца смјештајних услуга, израду заједничке интернет странице, израду пропагандног материјала, учешће на сајмовима туризма, обиљежавање стаза за шетњу, обиљежавање стаза за бициклисте, постављање лаке инфраструктуре-инфо табли, знакова, клупа, израуа Стратегије руралног развоја, уклањање привремених депонија, набавку  и постављање контејнера и корпи за отпатке на изабраним локацијама, подизање нивоа свијести становништва о потреби очувања животне средине.

Пројектне активности које у БиХ имплементира Општина Фоча,као корисник грант средстава, финансира  Европска унија у БиХ, из финансијске алокације за БиХ,  износу од 152.988.37 Еура.

Пројекат прекограничне сарадње Фоча и Плужина показао је и да општина Фоча посједује капацитете да користи средства ИПА фондова, што ће у будућности и наставити.

Подели

Наши пријатељи

Translate »