ЗАВРШНА КОНФЕРНЦИЈА ПРЕКОГРАНИЧНОГ ПРОЈЕКТА ФОЧЕ И ПЛУЖИНА СУТРА У ФОЧИ

Једна од четири завршне конференције за медије пројекта “Одрживи прекогранични развој општина Фоча и Плужине” који финансира Европска унија,  а проводе ове двије локалне заједнице заједно са општинским туристичким организацијама одржаће се сутра у Фочи.

На конференцији учествују Радисав Машић, начелник Општине Фоча, Мијушко Бајагић, предсједник Општине Плужине, Раденка Срндовић, замјеник начелника општине Фоча и координатор пројекта, Марија Бакрач, менаџер пројекта, Љепосава Ђајић, директор Туристичке организације општине Фоча,Неђељко Јововић, директор Туристичке организације Плужине и Слободан Делић, координатор пројекта  испред општине Плужине.

Пројекат „Одрживи прекогранични развој општина Фоча и Плужине“ финансира Европска унија, путем ИПА фондова, у оквиру Прекограничног програма Босна и Херцеговина – Црна Гора. Укупна вриједност овог прекограничног пројекта је 376.040,00 Еура.

Општине Фоча и Плужине су већ претходна 24 мјесеца успјешно спровеле овај пројекат чији је главни циљ повећање потенцијала за прекограничну сарадњу између Босне и Херцеговине и Црне Горе, што доприноси процесу европских интеграција обје земље, као и одрживом развоју у пограничним областима.

Пројекат је био фокусиран на повећање друштвено-економског развоја општина Фоча и Плужине кроз сарадњу између актера јавног, приватног и цивилног сектора у оквиру главних развојних области, као што су туризам, рурални развој и заштита животне средине.

Главне активности пројекта односиле су се на развој туризма и рурални развој – обуку туристичких радника-скипера, водича, спасиоца, пружалаца смјештајних услуга, израду заједничке интернет странице, израду пропагандног материјала, учешће на сајмовима туризма, обиљежавање стаза за шетњу, обиљежавање стаза за бициклисте, постављање лаке инфраструктуре-инфо табли, знакова, клупа, израуа Стратегије руралног развоја, уклањање привремених депонија, набавку  и постављање контејнера и корпи за отпатке на изабраним локацијама, подизање нивоа свијести становништва о потреби очувања животне средине.

Пројектне активности које у БиХ имплементира Општина Фоча,као корисник грант средстава, финансира  Европска унија у БиХ, из финансијске алокације за БиХ,  износу од 152.988.37 Еура.

Пројекат прекограничне сарадње Фоча и Плужина показао је и да општина Фоча посједује капацитете да користи средства ИПА фондова, што ће у будућности и наставити.

Раније су у склопу прекограничног пројекта „Одрживи развој општина Фоча и Плужине“, конференције одржане у Плужинама, Сарајеву и Подгорици. Конференција у Фочи почиње у 11 часова у Центру за културу и информисање.

Подели

Наши пријатељи

Translate »