ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ СТУДИЈЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ХЕ „ПАУНЦИ“ НА РИЈЕЦИ ДРИНИ, ОПШТИНА ФОЧА

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА  ФОЧА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ,
СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Број: 06-36-сл/015
Датум, 18.03.2015. године

 

            Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове рјешавајући по захтјеву „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“Матично предузеће а.д. Требиње за доношење рјешења о одобравању Студије утицаја на животну средину за пројекат ХЕ „Паунци“на ријеци Дрини,општина Фоча, инсталисане снаге 43,21 МW, и доставе документације од стране Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Бања Лука, у складу са чланом 39. и 88. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12), објављује

 Ј А В Н И    У В И Д

 У  НАЦРТ СТУДИЈЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  ЗА ХЕ „ПАУНЦИ“  НА РИЈЕЦИ ДРИНИ, ОПШТИНА ФОЧА, ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ 43,21 МW, КОЈА ЈЕ УРАЂЕНА ОД СТРАНЕ „В&З-ЗАШТИТА“ Д.О.О БАЊА ЛУКА  У ФЕБРУАРУ МЈЕСЕЦУ 2015 ГОДИНЕ

 

I

            Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину Студије у згради Скупштине општине Фоча, Шалтер Сала – Шалтер број 3, радним даном од 7 до 15 часова.Студија ће бити доступна и на порталу Општине Фоча, www.opstinafoca.rs.ba.

II

          Заинтересовани грађани,правна или физичка лица,те друге заинтересоване организације,могу своје примједбе,мишљења,и сугестије на предметну студију уписати у књигу примједби сваког радног дана у времену од 7-15 часова.

Књигапримједби се налази у шалтер сали СО Фоча –Шалтер број 3.

 

Сва додатна образложења  могу се добити у Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове, општина Фоча.

III

          Јавна расправа о Студији утицаја на животну средину за ХЕ „Паунци“ биће одржана 23.априла 2015 године са почетком у 12 часова у Општини Фоча, у сали Центра за културу  и информисање у ул Његошева у Фочи.

 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Бранка Саламадија, дипл.инг.архи.

Подели

Наши пријатељи

Translate »