ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОДИЗАЊУ ЗАСАДА МАЛИНА НА ПОДРУЧЈУ ФОЧЕ

 

Пројекат „Подршка трајним рјешењима Ревидиране стратегије за проведбу Анекса седам Дејтонског мировног споразума“ ће додијелити бесповратну помоћ физичким лицима која имају или су имала статус повратника или интерно расељених lica. Пројекат финансирају Европска унија и UNHCR, а имплементирају га агенције UNHCR, UNDP, UNICEF, IOM, Босански хуманитарни логистички сеrvis (BHLS), Фондација локалне демократије (FLD), Хилфсверк Аустриjа (HWA) i Ваша права БиХ (VP BiH).

Право учешћа имају сва физичка лица која испуњавају основне и додатне критерије на подручју јединица локалне самоуправе Фоча, Градишка, Маглај и Приједор.

Сваки корисник ће добити сљедећи пакет за подизање засада малина:

• Пакет за подизање засада малине на површини од 1,000m2 do 2,000m2, што укључује садни материјал, пакет прихране и заштите за прву годину производње те  систем за наводњавање.

Сваки корисник ће добити комбинацију од двије сорте (Микер и Полка, у једнаком омјеру за изабрану површину) за садњу на отвореном до максималне површине од 2,000 m2.

НАПОМЕНА: Наведени пакет за подизање засада малина се не може мијењати нити прилагођавати захтјевима и жељама подноситеља/подноситељице пријаве.

Од подностеља/подноситељице се очекује да осигура између 1,000 m2 do 2,000 m2 обрадивог земљишта на којем ће се покренути ова производња, затим стабилан извор воде, припрему земљишта за садњу, те да се придржавају стручних упута и уговорних одредби. Подносиоц/подноситељица ће бити дужан/а да осигура потпорне стубове и жицу, стајњак, те припрему земљишта, што укључује чишћење и уклањање постојеће вегетације и остале припремне активности прије и за вријеме садње.

Током читавог процеса и трајања Пројекта, подноситељу/подноситељици ће бити обезбијеђена стручна и техничка помоћ као и едукација, у складу са добрим пољопривредним праксама.

Одабрани подноситељ/подноситељица ће потписати уговор са UNDP-ом у БиХ гдје ће бити дефинисана права и обавезе по питању бесповратне помоћи.

Право учешћа имају сва физичка лица која испуњавају основне и додатне критерије и која су спремна да обезбиједе горе тражене претпоставке и услове.

Физичка лица која су већ добила помоћ кроз економску компоненту пројекта „Подршка трајним рјешењима Ревидиране стратегије за проведбу Анекса седам Дејтонског мировног споразума“, немају право пријаве на овај јавни позив.

Након објаве овог позива за подношење пријава, сва заинтересoвaна физичка лица која живе на подручју одабраних јединица локалне самоуправе, могу преузети одговарајуће обрасце за пријаве у згради јединице локалне самоуправе у којој живе или са веб странице http://www.ba.undp.org.

Подели

Наши пријатељи

Translate »