КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА РЕДОВНИМ СТУДЕНТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

        Република  Српска

          ОПШТИНА ФОЧА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И

ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

   Ф  О  Ч  А

Број: 05-67-1

Датум: 12.11.2015.год.

На основу Плана стипендирања студената у школској 2015/2016. године донесеном на сједници Скипштине општине Фоча која је одржана  01.10.2015. године

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности расписује:

К  О  Н  К  У  Р  С

за додјелу стипендија редовним студентима за школску 2015/2016. годину

У 2015/2016.години из средстава буџета општине Фоча стипендираће

се редовни студенти који не користе стипендије од других установа, и то:

                        –  дјеца погинулих бораца и дјеца РВИ од  I-IV категорије,

                        – талентовани студенти са најмањом просјечном оцјеном 7,50 у току
студија,

                    – студенти I године који су постигли одличан успјех (просјек 5,0) у сва                           четири разреда средње школе и освајаче награда на републичким,                           БиХ и   међународним такмичењима.

                        –  студенти без једног или оба родитеља,

                     – студенти који су корисници социјалне помоћи или чији су родитељи                            корисници помоћи Јавне установе Центар за социјални рад у Фочи,

                        –  истакнути спортисти,

                        –  стипендије се не одобравају  студентима старијим од 26 година.

                        Уз пријаве кандидати су дужни доставити следећа документа:

                        1.  Родни лист,

                        2.  Увјерење о држављанству,

                        3.  Увјерење о пребивалишту,

                        4.  Потврду о редовном студирању,

                        5.  Потврду о просјеку оцјена са студија,

                  6.  Копију свједочанства о завршеном I,II,III и IV разреду средње          школе,

  1. Доказ о освојеним наградама на такмичењу РС, БиХ и међународ.
  2. Овјер.копија рјешења о кориштењу породичне инвалиднине за студенте  дјецу погинулих бораца,
  1. Потврда од Центра за социјални рад у Фочи,

            10. Изјаву да не користи стипендију од других установа.

             11. Копију банковне картице.

Пријаве за стипендирање са потребним докуменима доставити

Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности општине Фоча, шалтер бр. 5

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

Конкурс ће бити објављен на Радио Фочи, сајту општине Фоча и огласној табли Општине.

 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА,

Игор Ћурчић

Подели

Наши пријатељи

Translate »