Одборници Скупштине општине Фоча усвојили су данас ребаланс буџета за 2016. годину у износу од 12.610.000 КМ, који је за осам процента већи у односу на раније усвојени буџет од 11.650.000 КМ.

Ребаланс је донесен раније него што је уобичајено због повлачење кредита од 300.000 КМ за градњу жељезног моста на Дрини, те због обнове примарног водовода, за шта је потребно планирати ставку од 260.000 КМ за плаћање ПДВ-а, који ће истовремено бити враћен општини од Управе за индиректно опорезивање.

Преостало повећање је процјена извршне власти да ће расти приходи од ПДВ-а и други приходи, попут прихода од имовине.

Icon
Ребаланс буџета општине Фоча за 2016. годину