На основу члана 29. Закона о бучетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) Одјељење за финансије општине Фоча је саставило Упутство за припрему буџета општине Фоча за 2017. годину.

Примјеном члана 30. предметног Закона, а у складу са чланом 25., према буџетском календару, а поштујући приложено Упутсво, сви буџетски корисници су обавезни да најкасније до 15.09.2016. године доставе свој буџетски захтјев (финансијски план буџета за 2017. годину).

Упутство, са пратећим објашњењнима и таблема можете  пронаћи у приложеним документима.

За све евентуалне нејасноће или додатне информације можете се обратити на телефон 058/221-521 (Мирјана Давидовић, Начелник Одјељења за финансије).

Icon
Упутство за припрему буџета општине Фоча за 2017. годину

Icon
Табела 1 - План буџета за 2017. годину по економској класификацији

Icon
Табела 2 - План буџета по основу властитих прихода од грантова, пројеката и примитака за 2017. годину