ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 645 000 МАРАКА

Програм уређења грађевинског земљишта за 2017.годину у износу од 645.000 марака усвојили су одборници СО Фоча.

Нешто више од половине планираног износа , односно 335.000 КМ, из општинске касне биће издвојено за довршетак обнове жељезног моста на Дрини код КПЗ-а и за лани реализовани пројекат уградње лед расвјете.

Међу осталим средствима је и 100 000 марака за градњу нове зграде Дјечијег вртића “Чика Јова Змај” док је исти износ планиран за наставак реконструкције тротоара у Улици краља Петра. За одржавање јавне расвјете планирано је 17.000, а за крпљење рупа на локалним саобраћајницама 15.000 КМ.

Програмом уређења локалних путева, за санацију 42 путна правца предвиђено је 300.000 КМ, док је програмом утрошка средстава од шумских сортимената панирано улагање 650.000 КМ, између осталог, за асфалтирање два и по километра локалних путева, два километра регионалног пута Фоча-Челебићи и 180 метара градске саобраћајнице у Улици Вука Караџића.

За наставак градње пута десном обалом ријеке Таре у 2017. години инвестираће се 100.000 КМ, прецизирано је програмом утрошка средстава од концесионих накнада, а преосталих 10.000 марака, које ће се убрати по том основу, биће уложено за изналажење нове локације за градску депонију.

Усвојен је и програм заједничке комуналне потрошње којим су прецизирана улагања од 355.000 КМ за чишћење и одржавање улица и других јавних површина.

Већином гласова одборника усвојена је одлука о платама функционера, којом је дефинисано да је основица за обрачун просјечна плата запослених у општинској управи у претходној години, а да се коефицијенти за обрачун плата утврђују у износима- за начелника општине 3,40, за замјеника начелника 2,55 и предсједника СО 3,10, те да се ти коефицијенти увећавају за 30 одсто на основу критеријума броја становника.

Одлука о новчаним накнадама одборницима и члановима радних тијела, након дуже расправе, враћена је на дораду у дијелу који се односи на накнаду потпредсједника Скупштине општине. Приједлогом одлуке било је предвиђено да та накнада износи 1.000 марака, а након указивања више одборника да би таква одлука била незаконита, клуб одборника СНСД-а је предложио њено дорађивање и усклађивање са законом.

Подели

Наши пријатељи

Translate »