ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

У оквиру пројекта „Локални интегрисани развој“ (ЛИР), расписан је јавни позив за исказивање интереса за подршком у реализацији нових инвестиција у Босни и Херцеговини, у 2017. години.

Овај позив за исказивање интереса ће омогућити инвеститорима који су заинтересовани за улагања у производни сектор у БиХ, да заједно са пројектом ЛИР, осигурају реализацију нових инвестиција које ће утицати на економски раст и креирање нових радних мјеста и прихода. Корисник средстава по основу овог позива може бити привредно друштво (МСП) регистровано у БиХ, које је директно или индиректно зависно друштво инвеститора тј. домаћег или страног физичког или правног субјекта. Инвеститори могу бити правна или физичка лица.

У оквиру овог јавног позива, пројекат ЛИР ће подржати шест нових инвестиционих пројеката у производном сектору у Босни и Херцеговини, од којих ће минимално четири пројекта бити одабрана у партнерским јединицама локалне самоуправе.  Предност при одабиру имат ће пројекти који су усмјерени ка већој финализацији производа, који су извозно оријентирани те планирају стварање одрживих и квалитетних радних мјеста.

Крајњи рок за подношење пријава је понедјељак, 14. април 2017. године до 17:00 сати.

Пријаве морају бити достављене у затвореној коверти препорученом поштом, курирском поштом или лично (потписана и датирана потврда ће бити додијељена лицу које лично достави пријаву) на сљедећу адресу:

Развојни програм Уједињених нација (УНДП)

Пројекат „Локални интегрисани развој“

УН ХОУСЕ

Змаја од Босне бб

71 000 Сарајево

 

Сва додатна питања у вези овог позива се могу доставити путем електронске поште, најкасније у року од 7 дана прије истека рока за подношење пријава, са јасно назначеним именом позива у предмету поруке, и то на сљедећу e-mail адресу: registry.ba@undp.org.  Сви одговори на питања која могу бити релевантни и за остале подносиоце пријава, редовно ће се објављивати на wеб страници УНДП БиХ.

 На линку испод се налази сва потребна документација

http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/articles/2017/03/17/lir-projekat-javni-poziv-za-realizaciju-novih-investicija-u-bih-u-2017-godini.html

Подели

Наши пријатељи

Translate »