О Д Л У К A О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЈЕТА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ФОЧА

  На основу члана 39. став 2. а у вези чл. 115. и 116.  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), чл. 53б. и 58. Изборног закона Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 34/02, 35/03, 24/04, 19/05, 24/12 и 109/12), тачки 3. и 4. Упутства о организовању и спровођењу избора за […]

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈЕДЛОГА ЗА ДОДЈЕЛУ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ФОЧА ЗА 2017. ГОДИНУ

РЕПУБЛИКА  СРПСКА ОПШТИНА  ФОЧА СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ФОЧА Ф О Ч А Број:   01-013-сл Фоча, 14.02.2017. године   __________________________________________________   __________________________________________________   Предмет:  Позив за достављање приједлога за додјелу награда и признања Општине Фоча за 2017. годину.-   Одлуком о утврђивању награда и признања Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 2/16), Скупштина Општине Фоча је […]