РАДНО ВРИЈЕМЕ У ДАНЕ ЈАНУАРСКИХ ПРАЗНИКА

На основу Закона о локалној самоуправи,  Закона о празницима Републике Српске и  Статута општине Фоча, начелник Општине Фоча донио је одлуку о радном времену у дане републичких и вјерских празника у јануару 2018. године.

У дане празника, 1, 2, 6, 7,  9. и 14. јануара 2018. године дужни су да раде: Територијална ватрогасна јединица,  Дом здравља, ПВиК „Извор“, КП „Комуналац“,  „Електродистрибуција“ а.д. Пале РЈ Фоча, Јавни превоз путника, бензинске пумпе, пекаре (производња хљеба, без отварања продајних објеката) и апотеке према утврђеном распореду.

Предузећа и  установе обавезни су да организују и обезбиједе рад и дежурства у обиму који задовољава функционисање њихове основне дјелатности, потребне за пружање услуга грађанима за вријеме празника.

Угоститељски објекти на подручју општине Фоча у дане 1, 2, 7. и 14. јануар 2018. године могу радити у неограниченом радном времену, док ће 6. јануара радити  до 19,00 часова.

Угоститељски објекти 9. јануара раде у складу с радним временом прописаним Одлуком о радном времену у области угоститељства, трговине и занатства.

Привредни субјекти који обављају трговинску, занатску, производну, услужну и  дјелатност игре на срећу (Лутрија Републике Српске, спортске кладионице, игре на рачунарима и сл.)  31. децембра 2017. године раде до 20,00 часова. Наведени субјекти  не раде  у дане: 1, 7, 9. и 14. јануара, док ће  2. и  6. јануар радити од 7,00 до 14,00 часова.

У дане празника апотеке ће радити у термину од   10-16  часова, а према сљедећем распореду:

  1. јануара дежураће „АПОТЕКА“ ФОЧА,   2. јануара „МОЈА АПОТЕКА“, 6.  јануара  „EXPERA PHARMACY“ , 7. јануара  „МОЈА  АПОТЕКА“,  9. јануара  „EXPERA PHARMACY“   и 14. јануара „АПОТЕКА“ ФОЧА.

Апотеке су обавезне да на вратима истакну радно вријеме свих апотека према утврђеном распореду

Надзор над примјеном одредби ове Одлуке вршиће Комунална полиција и Тржишна инспекција.

Новчаном казном од 1000 до 7000 КМ казниће се правно лице за прекршај ако угоститељски објекат, трговинска, занатска радња,  производна  и услужна радња, дјелатност игре на срећу (Лутрија Републике Српске, спортске кладионице, игре на рачунарима и сл.)  раде дуже од радног времена прописаног одредбама  ове Одлуке, а новчаном казном од 300 до 1800 КМ, казниће се одговорно лице у правном лицу и физичко лице – предузетник новчаном казном од 500 до 1000 КМ.

 

Подели

Наши пријатељи

Translate »