UTVRĐENA KONAČNA VERZIJA AKCIONOG PLANA ZA SUZBIJANJE NASILJA

U okviru projekta „Unapređenje implementacije međunarodnih standarda za zaštitu preživjelih nasilja u porodici na lokalnom nivou” koji provodi Fondacija “Lara” iz Bijeljine u Foči je predstavljena konačna verzija lokalnog akcionog plana za prevenciju i suzbijanje nasilja u porodici i nasilja prema ženama.

Ovaj dokument, nakon usaglašavanja sa svim opštinskim institucijama, uskoro bi trebalo da bude upućen u lokalni parlament na usvajanje.

Izrada dokumenta počela je prošle godine, a u njegovom usaglašavanju aktivno su učestvovali svi predstavnici opštinskh institucija, Centra za socijalni rad, Biroa za zapošljavanje, zdravstvene i obrazovne institucije , kaže Milka Stević iz Fondacije “LARA” :

-Dokument ima više strateških ciljeva koji se odnose na unapređenje multisektorske saradnje , unapređenje podrške i zaštite žrtvama nasilja, jačanje kapaciteta lokalne uprave za rad u ovoj oblasti i prevenciju i zaštitu žrtava nasilja. Sve mjere su usaglašene, tako da mi još jednom želimo da utvrdimo prije finalizacije dokumenta čija je osnovna svrha unapređivanje samog položaja žrtava nasilja-rekla je Stevićeva.

Akcioni plan i sve projektne aktivnosti imaju za cilj da se na lokalnom nivou počne primjenjivati Istanbulska konvencija Savjeta Evrope, koju je BiH ratifikovala 2013. godine.

Projekat „Unapređenje implementacije međunarodnih standarda za zaštitu preživjelih nasilja u porodici na lokalnom nivou” provodi se od oktobra 2016. i traje do 31. decembra ove godine. Realizuje  se u okviru UN Women” projekta “Standardi i angažman za sprečavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodiciu Bosni i Hercegovini”, koji finansijski podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju.

 

 

happy wheels