POKRETANJE POGONA ZA PRERADU DRVETA U FOČI ŠANSA ZA NOVA RADNA MJESTA

O pokretanju pogona za finalnu preradu drveta u Industrijskoj zoni Brod na Drini u kojem bi zaposlenje dobilo više stotina radnika razgovarano je u Foči na sastanku Steva Mirjanića, ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS sa načelnikom opštine Radisavom Mašićem.

Riječ je o pogonu koji bi proizvodio namještaj namijenjen izvozu za šta bi trebalo godišnje obezbijediti oko 30 hiljada kubika drveta, odnosno 24 hiljade kubika bukve i 6 000 kubika hrasta.

-Šumsko gazdinstvo “Maglić” iz Foče godišnje proizvodi oko 90 hiljada kubika, od čega su 70 odsto četinari i 30 odsto lišćari, tako da je bilans lišćara manji od potreba ovog kapaciteta, koji bi zaposlio između 350 i 400 radnika-rekao je Mirjanić i dodao da se radi o vrlo ozbiljnom projektu.

U lokalnoj upravi pojašnjavaju da su u kontaktu sa poslovnim partnerom, koji ima sličnu fabriku u Fojnici i radi za poznati sistem Ikea.

-Proizvodile bi se između ostalog stolice i drugi namještaj, a kompletna proizvodnja bila bi namijenjena za izvoz. Mislimo da na području ove regije postoji dovoljno sirovine i da to ne bi bio samo projekat lokalnog, već regionalnog karaktera-rekao je Radisav Mašić, načelnik opštine Foča.

O inicijativi pokretanja pogona za preradu drveta resorni ministar upoznaće u narednim danima Vladu RS, a opština Foča dostaviće nadležnima podatke sa koliko sirovina, pogotovu bukvom i hrastom, raspolažu šumska gazdinstva u Foči i okolnim opštinama, te koliko prerađivači mogu da usmjere rezane građe za potrebe ove finalne prerade.U opštini očekuju da će Vlada RS imati razumijevanja i pružiti podršku otvaranju pogona i zapošljavanju novih radnika.

 

happy wheels