Javni poziv za prevoznike

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA FOČA

ODJELJENJE ZA PRIVREDU I

DRUŠTVENE DJELATNOSTI

F  O  Č  A

 

Broj:  05-345-6/19

Datum:  14.02.2019. godine

Opštinska uprava – Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti opštine opštine Foča, na osnovu člana  27. Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju  Republike Srpske  („Službeni glasnik Republike Srpske“,  broj 47/17), o b j a v lj u j e

 

JAVNI POZIV

za dostavu redova vožnje za usklađivanje i  registraciju

na području opštine Foča za 2019/20 godinu

 

 

U skladu sa članom 27. Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske  („Službeni glasnik Republike Srpske“,  47/17), pozivaju se zainteresovani prevoznici da Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti opštine Foča dostave redove vožnje na usklađivanje i registraciju na podurčju opštine Foča, sa daljinarom i minimalnim vremenom vožnje, najkasnije do  01.03.2019. godine.

 

 

NAČELNIK ODJELJENJA,
Branka Salamadija, dipl.ing.arh.

happy wheels