Vlada RS odobrila 16,4 miliona za modernizaciju Univerzitetske bolnice u Foči

Vlada Republike Srpske prihvatila je na jučerašnjoj sjednici informacije o projektu „Modernizacija JZU Univerzitetske bolnice u Foči – rekonstrukcija, dogradnja centralnog objekta „B“ i nabavka opreme“ i odobrila da se u tu svrhu uloži više od 16 miliona maraka, saopštio je Vladin Biro za odnose sa javnošću.

Vlada je donijela zaključak kojim ovlašćuje v.d. direktora Univerzitetske bolnice u Foči da potpiše ugovor za realizaciju projekta „Modernizacija JZU Univerzitetske bolnice u Foči-rekonstrukcija, dogradnja centralnog objekta „B“ i nabavka opreme“ sa izabranom najpovoljnijom grupom ponuđača: “MEDICAL” d.o.o. Mostar i “SRBINJEPUTEVI” d.o.o. Foča za ukupnu cijenu ponude od 13.999.648,16 KM bez PDV-a i ponuđenom garancijom na isporučenu i instaliranu opremu od 25 mjeseci.

Vlada Republike Srpske je saglasna da se finansijska sredstva za realizaciju projekta u ukupnom iznosu od 16.379.588,35 KM sa PDV-om, planirana u Budžetu Republike Srpske, obezbijede u okviru budžetske stavke Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, a  realizuju se u 48 jednakih mjesečnih rata počevši od 1. jula 2019. godine.

Zadužuje se Republička direkcija za obnovu i izgradnju da vrši stručno-tehnički nadzor na izvođenju radova u realizaciji projekta, a Ministarstvo finansija i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite da obezbijede finansijske sredstva za realizaciju ovog zaključka, navodi se u saopštenju Biro za odnose sa javnošću Vlade Srpske.

Izvor: Radio Foča

Подели

Наши пријатељи

Translate »