FOČA PROTIV IZMJENE ZAKONA O ŠUMAMA

Opština Foča nezadovoljna je predloženima izmjenama Zakona o šumama kojim se smanjuje stopa od 10 odsto kao naknada koju JP “Šume RS” izdvajaju lokalnim zajednicama i neće podržati ove izmjene, istaknuto je na sastanku predstavnika lokalne uprave i ŠG “Maglić” sa ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Borisom Pašalićem.

Iako se Foča može pohvaliti da na svojoj teritoriji ima jedno od najuspješnijih šumskih gazdinstava u Srpskoj, ŠG “Maglić”, u lokalnoj upravi nisu zadovoljni stanjem u oblasti šumarstva, o čemu su upoznali i resornog ministra.

-Mi smo nezadovoljni kriterijumima o raspodjeli drvnih sortimenata u oblasti šumarstva, nezadovoljni smo što se ne poštuje i odredba o zabrani izvoza trupaca i takođe nećemo podržati prijedlog da se smanji stopa od 10 odsto za lokalne zajednice jer mislimo da je to minimum koji mi kao lokalne zajednice možemo da dobijemo-rekao je Radisav Mašić, načelnik opštine.

Direktor ŠG “Maglić” Foča Spomenko Stojanović resornog ministra upoznao je o načinu rada ovog preduzeća, ali i sa problemima sa kojim su suočeni.

-Problemi su oko načina organizovanja preduzeća, prevelika centralizacija, mi želimo da se naša sredstva zadržavaju na našem podračunu kako bismo redovno mogli da izmirujemo sve naše obaveze. Zatim kriterijumi o raspodjeli oblovine koji su usvojeni na Vladi ne odgovaraju našim drvoprerađivačima, nisu zadovoljni količinama i nadamo se da ćemo i taj problem prevazići uz podršku i pomoć ministra-rekao je Stojanović.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić  rekao je da gotovo sva šumska gazdinstva u Srpskoj imaju probleme, te da je i Vlada Srpske, kao i ovo ministarstvo čvrsto opredijeljeno da se otklone nedostaci u poslovanju.

-Upoznati smo sa situacijama kada šumska gazdinstva imaju određena sredstva na računu, a ne mogu da izvrše svoje obaveze, zbog takve organizacije preduzeća. Svjesni smo da u JP “Šume RS” imamo problema, ali smo opredijeljeni da se sa njima treba suočiti i pokušati ih riješiti-rekao je Pašalić.

Na sastanku je bilo riječi i o unapređenju poljoprivrede i vodoprivrede, te budućim zajedničkim projektima Vlade RS i lokalne zajednice u ovim oblastima.

Načelnik Mašić rekao je da je stanje u oblasti poljoprivrede na području Foče, zahvaljujući saradnji sa Vladom Srpske i resornim ministarstvom poboljšano, naročito u malinarstvu, ali da je neophodno urediti stanje u vodoprivredi.

-Složili smo se da je bolja investicija da se u Foči pomogne poljoprivrednicima u nabavci opreme i to će biti naša zajednička strategija, a u tom pravcu će ići i budući podsticaji. Mi nismo ništa koristili od sredstava za zaštitu od vodotoka, imamo problem sa visokim nivoom rijeke Drine koja nam je 2010.godine nanijela velike poplave, te nam je neophodna izgradnja vodoutvrde na rijeci Drini u Donjem Polju i na ušću Ćehotine u Drinu-naveo je Mašić.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić  saglasan je da u Foči nije bilo značajanijih ulaganja u vodoprivredne objekte i najavio da će uskoro biti održan poseban sastanak o toj temi.

-Mislimo da u budućem periodu možemo naći sredstva, kako iz budžeta Srpske i uz manje učešće lokalne zajednice, kako bismo riješili taj problem za neko izvjesnije buduće vrijeme-rekao je Pašalić.

On je dodao da se poljoprivredni proizvođači u Foči preorijentišu sve više sa proizvodnje mlijeka na proizvodnju mesa, te da je dobro razvijena voćarska proizvodnja, naročito malinarstvo.

-Zahvaljujući interveniciji i ministarstva i lokalne zajednice malinari su za prošlogodišnju proizvodnju dobili od odva dva nivoa vlasti ukupno 45 feninga podsticaja, 30 feninga po kilogramu od RS, a 15 od opštine i to je značajna pomoć koju ćemo i dalje nastavljati-rekao je Pašalić.

Izvor: Radio Foča/R. Đević

Подели

Наши пријатељи

Translate »