Javni uvid u sadržinu Nacrta izmjena i dopuna Regulacionog plana „Hum – Šćepan Polje“ i plana „Brod na Drini“

Odjeljenje za prostorno uredjenje, stambeno komunalne poslove objavljuje oglas o izlaganju na Javni uvid nacrta izmjena i dopuna djela Regulacionog plana „Hum – Šćepan Polje“ i plana „Brod na Drini“ Foča.

Poziva se zainteresovana javnost i vlasnici nepokretnosti područja za koje se Plan donosi, da izvrše uvid u sadržinu Nacrta Plana u zgradi Opštine Foča, Šalter sala – radnim danom od 07 do 15 časova.

Javni uvid će trajati u vremenu od 04. novembra 2019. godine do 04. decembra 2019. godine.

Knjiga primjedbi se nalazi u Šalter sali – šalter broj 3.

Za sva dodana obrazloženja gradjani se mogu obratiti u Odjeljenje za prostorno uredjenje, stambeno komunalne poslove ili direktno Nosiocu izrade Plana „Projekt“ a.d. Banja Luka, ul. Veselin Masleše 1/IV Banja Luka.

Celokupne oglase možete pogledati i preuzeti u elektronskoj formi na dnu stranice.

Brod na Drini

Hum – Šćepan Polje

 

happy wheels