Skip to content

Позив за јавну расправу

advanced divider

Влада Босне и Херцеговине имплементират ће програм интегрираног развоја ријечних коридора Саве и Дрине (Пројект), уз судјеловање следећих министарстава: Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине, Федералног министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства У Федерацији БиХ (ФБиХ), Министарства, пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске (РС), Владе Брчко дистрикта (БД) и односних пројектних имплементацијских јединица (ПИЈ-ови)

Медјународна банка за обнову и развој пристала је финансирати пројекат

Позивамо вас дана 29.01.2020г у 12 сати присуствујете јавној расправи, која ће се одржати у згради административног центра Владе Републике Српске, ламела А, конференцијска сала у приземљу зграде.

Јавна расправа ће бити одржана у складу са документима:

ОКВИР УПРАВЉАЊА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ЗА БИХ
Preuzmite
ПЛАНА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ОБАВЕЗА ЗА ОКОЛИШ и СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ЕСЦП
Preuzmite
ПРОЦЕДУРА ЗА УПРАВЉАЊЕ РАДНОМ СНАГОМ ЗА БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ
Preuzmite
ПЛАН УКЉУЧИВАЊА ЗАИНТЕРЕСИРАНИХ СТРАНА ЗА БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ
Preuzmite
ОКВИР ЗА ПРЕСЕЉЕЊЕ ЗА БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ
Preuzmite
ПЛАН УПРАВЉАЊА ОКОЛИШЕМ И СОЦИЈАЛНИМ ПИТАЊИМА ДУЖ ОБАЛЕ САВЕ
Preuzmite

Вијести

Translate »