PROJEKAT PREKOGRANIČNE SARADNJE

„Turizam, adrenalin i rafting avantura“ (T.A.R.A) naziv je zajedničkog projekat koji će opština Foča i Plužine realizovati u naredne dvije godine i okviru međunarodnog projekta prekogranične saradnje.

To je nastavak projekta, koje su pomenute opštine realizovale od 2013. Do 2015. Godine a koji je, takođe realizovan u okviru prekogranične saradnje EU.

 

Projekat će, kako je rekao na današnjoj prezentaciji u Foči, doprinijeti unapređenju, razvoju i afirmaciji turističkih potencijala dvije opštine koje povezuje rijeka Tara.

Pored toga što će objediniti turističku ponudu i povezati nacionalne parkove „Sutjeska“ i „Durmitor“ projekat će povećati bezbjednost i obezbijediti sigurnu pristupnost na rafting polazištu i na Pivskom jezeru, kao i opremljenost spasilačkih službi.

Na putu koji je opština Foča izgradila desnom obalom rijeke Tare biće postavljena adekvatna signalizacija, izgrađeni vidikovci, kontrolni punktovi i druga infrastruktura.

Projekat predviđa i aktivno uključenje lokalnog stanovništva na cijelom pograničnom području, kao zajedničku prezentaciju turističke ponude dvije opštine na međunarodnim sajmovima.

Vrijednost projekta je oko 500.000 €, a učešće opštine 100.000 €.

Na današnjoj prezentaciji o ovom značajnom projektu govorili su Radisav Mašić, načelnik opštine  Foča, Slobodan Delić, direktor Parka prirode Plužine, Marija Milenković, član stručnog tima i Ljeposava Đajić, direktor TO Foča.

Подели

Наши пријатељи

Translate »