Skip to content

ЈАВНИ УВИД за издавање еколошке дозоле

ЈАВНИ УВИД за издавање еколошке дозоле

Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове рјешавајући по захтјеву „СРБИЊЕПУТЕВИ” д.о.о. Фоча за доношење рјешења о Еколошкој дозволи за погон за производњу пелата у индустријској зони Брод на Дрини, општина Фоча у складу са чланом 39. и 88. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске”, број 71/12 и 79/15) и чланом 2 и З. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу („Службени гласник Републике Српске”, број: 124/12),објављује

ЈАВНИ УВИД

У ДОКАЗЕ УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШЛЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ПОГОН ЗА

ПРОИЗВОДЊУ ПЕЛЕТА У ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ БРОД НА ДРИНИ, ОПШТИНА ФОЧА, КОЈИ  СУ УРАЂЕНИ ОД СТРАНЕ УНИС-ИНСТИТУТ ЗА ЕКОЛОГИЈУ, ЗАШТИТУ НА РАДУ И ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА-ИСТОЧНО САРАЈЕВО-ПАЛЕ

Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину Доказа у згради Скупштине општине Фоча, шалтер сала — шалтер број З, радним даном од 7 до 15 часова.

Заинтересовани грађани, правна или физичка лица, те друге заинтересоване организације, могу своје примједбе, мишљења и сугестије на предметне Доказе уписати у књигу примједби сваког радног дана у времену од 7-15 часова.

Књига примједби се налази у шалтер сали СО Фоча — шалтер број З.

Сва додатна образложења могу се добити у Одјељењу за просторно уређење, стамбено комуналне послове, општине Фоча

Јавни увид у Доказе траје до 21.03.2020. године.

Јавни увид – Документ

Vijesti

Translate »