Општина Фоча

ЈАВНИ УВИД за издавање еколошке дозоле

advanced divider

Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове рјешавајући по захтјеву „СРБИЊЕПУТЕВИ” д.о.о. Фоча за доношење рјешења о Еколошкој дозволи за погон за производњу пелата у индустријској зони Брод на Дрини, општина Фоча у складу са чланом 39. и 88. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске”, број 71/12 и 79/15) и чланом 2 и З. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу („Службени гласник Републике Српске”, број: 124/12),објављује

ЈАВНИ УВИД

У ДОКАЗЕ УЗ ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЕКОЛОШЛЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ПОГОН ЗА

ПРОИЗВОДЊУ ПЕЛЕТА У ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ БРОД НА ДРИНИ, ОПШТИНА ФОЧА, КОЈИ  СУ УРАЂЕНИ ОД СТРАНЕ УНИС-ИНСТИТУТ ЗА ЕКОЛОГИЈУ, ЗАШТИТУ НА РАДУ И ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА-ИСТОЧНО САРАЈЕВО-ПАЛЕ

Позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину Доказа у згради Скупштине општине Фоча, шалтер сала — шалтер број З, радним даном од 7 до 15 часова.

Заинтересовани грађани, правна или физичка лица, те друге заинтересоване организације, могу своје примједбе, мишљења и сугестије на предметне Доказе уписати у књигу примједби сваког радног дана у времену од 7-15 часова.

Књига примједби се налази у шалтер сали СО Фоча — шалтер број З.

Сва додатна образложења могу се добити у Одјељењу за просторно уређење, стамбено комуналне послове, општине Фоча

Јавни увид у Доказе траје до 21.03.2020. године.

Јавни увид – Документ

Вијести

Translate »