Општина Фоча

Јавни увид у доказе за издавање еколошке дозволе за рибњак на ријеци Крупици у Јелечу-Миљевина

advanced divider

Јавни увид у доказе за издавање еколошке дозволе за рибњак на ријеци Крупици у Јелечу-Миљевина


 

Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове рјешавајући по захтјеву „ Бутрекс-рибарство“ д.о.о. Требиње за доношење рјешња о Еколошкој дозволи за рибњак на ријеци Крупици, у Јелечу-Миљевина, општина Фоча у складу са чланом 39. и 88. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12 и 79/15), позива се заинтересована јавност да изврши увид у садржину Доказа у згради Скупштине општине Фоча, који су урађени од стране В&З Заштита д.о.о. Бања Лука, шалтер сала – шачтер број 3, радним даном од 7 до 15 часова.

Заинтересовани грађани, правна или физичка лица, те друге заинтересоване организације, могу своје примедбје, мишљења и сугестије на предметне Доказе уписати у књигу примједби сваког радном дана у времену од 07-15 часова.

Књига примједби се налази у шалтер сали СО Фоча – шалтер број 3.

Сва додатна образложења могу се добити у Одјељењу за просторно уређење, стамбено комуналне послове, општине Фоча.

Јавни увид у Доказе траје до 06.04.2020. године.

Комплетан позив можете преузети овде

Позив

Вијести

Translate »