EU4Business – 1,8 милиона КМ за пољопривредно – прехрамбени сектор

У оквиру пројекта EU4Business отворен Позив за додјелу бесповратних средстава за мјере ублажавања негативних утицаја COVID-19 на пољопривредно-прехрамбени сектор.

Рок за достављање пријава је 3. јуни 2020. године до 15:00 часова.

Циљеви позива:

  1. допринијети ублажавању негативног утицаја епидемије COVID-19 на пољопривредно-прехрамбени сектор;
  2. оптимизација оперативних трошкова, одржавање продуктивности, ликвидности и конкурентности пољопривредно-прехрамбеног сектора;
  3. подршка стабилизацији постојећих ланаца вриједности од примарне производње до прераде и пласмана производа на тржиште и
  4. промоција одрживог развоја, боље управљање природним ресурсима и заштита природне средине и људи (првенствено радника и пољопривредника).

Подносиоци пријава могу бити микро, мала и средња предузећа (ММСП), предузетници и задруге са успостављеном мрежом коопераната (индивидуалних пољопривредних произвођача).

Кооперанти:

  • регистрована пољопривредна газдинства која се баве примарном производњом или прерадом пољопривредно-прехрамбених производа на газдинству;
  •  пчелари уписани у регистар пчелара који се баве производњом меда или прерадом производа од меда.

Буџет предметног позива износи 1 800 000 КМ. Бесповратна средства по пријави могу да износе од 50 000 КМ до 150 000 КМ (без ПДВ-а).

У прилогу вам достављамо Смјернице за подносиоце пријава, а детаљне информације о Позиву доступне су ОВДЈЕ.

Молимо апликанте из Републике Српске да на и-мејл: fondovieu@meoi.vladars.net потврде пријаву приједлога пројекта у оквиру овог позива.

Preuzmite dokumentaciju:

Смјернице за подносиоце пријава на јавни позив

Прилог 1: Образац пројектног приједлога

Прилог 2: Писмо намјере за суфинансирање пројекта (примјер)

Прилог 3: Листа за провјеру достављене документације

Анекс 1: Буџет пројекта

Анекс 2: План реализације пројектних активности

Анекс 3: Информације о кооперантима

Ukoliko imate poteškoća sa preuzimanjem ili otvaranjem dokumenata/obrazaca, kao i za sva dodatna pitanja u vezi ovog poziva, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte, sa jasno naznačenim imenom poziva u predmetu poruke, i to na sljedeću e-mail adresu: registry.ba@undp.org.

 
 
За све додатне информације посјетите сајт или кликом на плави линк

www.mreza-mira.net

Пакети помоћи за 250 породица

У оквиру пројекта „Хитна асистенција за старије особе“ фочанском Црвеном крсту данас је стигла помоћ коју ће ова хуманитарна огранизација подијелити материјално угроженим особама старијим од 65 година.

Пакете помоћи са основним прехрамбеним намирницама и средствима за хигијену у Фочи ће добити 250 породица.

Захваљујући пројекту Старт фондације, који организација ЦРС проводи у 15 градова и општина у БиХ, помоћ ће у наредним данима бити уручена породицама које су одабране на основу критеријума донатора, каже секретар ОО Црвеног крста, Снежана Ковач.

-Право на помоћ имају особе старије од 65 године смјештене у зградама за социјалне категорије у насељу Бараковац и Горње Поље, као и особе старије од 65 година из руралних подручја. Спискови су направљени и ми смо спремни за дистрибуцију помоћи, која ће почети у петак- рекла је Ковачева.

Пројектом, чији је циљ ублажавање тешке материјалне ситуације старијих особа, изазване вирусом корона, предвиђена је и подјела заштитних маски и летака са информацијама о заштити и поступању у случају заразе вирусом корона.

ЈАВНИ ОГЛАС за издавање у закуп пословних простора у објекту Спортске дворане у Фочи

ОГЛАС

На основу члана члана 3. Одлуке о расписивању јавног надметања-лицитације за  издавање у закуп пословних простора у објекту Спортске дворане у Фочи („Службени гласник општине Фоча“, бр.12/15) у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, бр.20/12) , Начелник општине Фоча, објављује

ЈАВНИ ОГЛАС
(п о н о в љ е н и)

за издавање у закуп пословних простора у објекту Спортске дворане у Фочи

 

I

Заинтересованим правним и физичким лицима издају се у закуп  путем усменог јавног надметања пословни простори, урађени до нивоа грубих грађевинских радова, у објекту Спортске дворане у Фочи уписаних у к.ч. 2235 К.О. Фоча:

-пословни простор бр.6 површине 21,50м², са оставом у површини од 3,90м² и простором за санитарни чвор у површини од 3,20м², укупне површине 28,60м²;

-пословни простор бр.7 површине 21,50м², са оставом у површини од 3,90м² и простором за санитарни чвор у површини од 3,20м², укупне површине 28,60м²;

Издавање у закуп пословних простора из става 1.овог члана извршиће се усменим јавним надметањем-лицитацијом.

                                                                                II

Простори се издају у закуп на период од најдуже десет година рачунајући од дана закључења уговора о закупу којим ће се детаљно регулисати међусобна права и обавезе уговорних страна.

           У пословним просторима који се издају у закуп могу се обављати дјелатности у складу са важећим законским прописима, осим спортских кладионица и угоститељских објеката у којима се точи алкохолно пиће.

            Почетна цијена  закупа 1м²   пословног простора износи 7,00 КМ/м².

           Обавеза плаћања закупнине почиње тећи од дана закључивања уговора о закупу.

           Половина мјесечне закупнине ће бити компензована кроз основна улагања које ће будући закупци уложити у довршетак пословног простора према пројектној документацији у смислу  грађевинско занатских  радова.

     Сагласност на вриједност улагања даје Одјељење за просторно уређење,стамбено-комуналне послове.

     Обавеза је закупца да у сарадњи са Одјељењем за просторно уређење,стамбено-комуналне послове, након завршетка пословних простора прибави одобрење за употребу објекта, те сноси трошкове издавања употребне дозволе.

         По истеку рока о закупу у зависности од услова и законских рјешења постојаће услови за поновно продужење уговора.

III

 

         Све потребне информације везано за предметне некретнине, као и увид у документацију заинтересовани могу добити сваког радног дана, у времену од 7,00 до 15,00 часова у Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове.

IV

          Продаја непокретности ће се одржати дана 02.06.2020.године  (уторак)у сали број 31 у општини Фоча са почетком у 11часова.

          Оглас о јавном надметању – лицитацији за издавање у закуп  непокретности из тачке 1. Јавног огласа је објављен путем Радија  Фоче, на огласној табли Општине и интернет страници општине Фоча.

V

        Учесници лицитације су обавезни положити кауцију на име обезбјеђења учешћа у јавном надметању, у износу од 25,00 КМ на благајни општине Фоча, пола сата прије заказане лицитације.

          Један учесник може учествовати у надметању за више пословних простора, уз уплату кауције за сваки пословни простор.

VI

          На лицитацији морају учествовати најмање два учесника.

          Најмањи износ подизања цијене закупа износи 0,50 КМ.

     Учесници лицитације су дужни прије почетка лицитације доказати свој идентитет личном картом, односно овјереном пуномоћи за заступање, уколико се ради о заступнику.

VII

       Са учесником лицитације чија је понуда утврђена као најповољнија, закључиће се  уговор о закупу.

          Пословни простор предаће се на коришћење закупцу након потписивања уговора о закупу.

           Ако учесник лицитације чија је понуда најповољнија одустане од  закључења  уговора о закупу, губи право на враћање положене кауције.

           Осталим учесницима надметања положена кауција биће враћена.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Радисав Машић