ОПШТИНА ФОЧА

НАЦРТ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ “БРОД НА ДРИНИ” ФОЧА И ИЗМЈЕНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА “БРОД НА ДРИНИ” ФОЧА

advanced divider

На основу плана 47.Закона о уређењу простора и грађењу (“Службени гласник Републике Српске” број: 40/13,106/15,3/16 и 84/19) и тачке IV Одлуке о приступању изради Регулационог плана Индустријске зоне ” Брод на Дрини ” Фоча и измјени дијела регулационог плана “Брод на Дрини” Фоча број: 01-022-10/20 од 5.3.2020 године, Одјељење за просторно уређење, стамбено- комуналне послове,утврђује

НАЦРТ РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ “БРОД НА ДРИНИ” ФОЧА И ИЗМЈЕНА ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА “БРОД НА ДРИНИ” ФОЧА ЧИЈИ СУ ИНВЕСТИТОРИ ПРИВРЕДНА ДРУШТВА У ОКВИРУ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ “БРОД НА ДРИНИ” ФОЧА

I

Нацрт Плана се ставља на јавни увид у времену од 14.јула 2020 године до 14.августа 2020 године.
Нацрт плана се излаже у Шалтер сали општине Фоча што укључује и просторије Мјесне заједнице Брод и у просторијама “Пројект” а.д Бања Лука које је носилац израде овог плана.

II

Заинтересовани грађани, правна или физичка лица могу своје примједбе ,мишљења и сугестије на предложени Нацрт плана уписати у књигу примједби сваког радног дана у времену од 7-15 часова за врјеме трајања јавног увида.

III

Књига примједби се налази у Шалтер сали општине Фоча.
За сва додатна образложења грађани се могу обратити у Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове у згради општине Фоча.

advanced divider

Вијести

Translate »