Ранг листа корисника – Пројекат “Пластеничка производња поврћа у општини Фоча”

Царитас Швицарске и Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Опћине Фоча, након проведене процедуре по јавном позиву за додјелу пластеника у пројекту „ПЛАСТЕНИЧКА ПРОИЗВОДЊА ПОВРЋА 2020-2021 У ОПШТИНИ ФОЧАу склопу пројекта Стварање прихода и радних мјеста у пољопривредном сектору у Босни и Херцеговини – (ИГАС) 2016-2020и обраде запримљених пријава, коју је извршила заједничка Комисија именована од представника Општине Фоча и организације Царитас Швицарске, објављује

РАНГ ЛИСТУ КОРИСНИКА ЗА ДОДЈЕЛУ ПЛАСТЕНИКА У ПРОЈЕКТУ „ПЛАСТЕНИЧКА ПРОИЗВОДЊА ПОВРЋА 2020-2021 У ОПШТИНИ ФОЧА КОЈИ СУ АПЛИЦИРАЛИ НА ЈАВНИ ПОЗИВ.

 

БОДОВНА ТАБЕЛА КОРИСНИКА

Напомена: Апликанти чија имена се налазе изнад црне линије су изабрани за учешће у наведеном пројекту, док кандидати испод црне линије нису ушли у ужи избор. У случају да један од горе наведених кандидата одустане од пројекта, слиједећи са утврђене ранг листе биће накнадно позван.

Кандидати који не испуњавају задате критерије предвиђене у Јавном позиву:

 1. Миодраг Дракул – наведена парцела није погодна за инсталацију пластеника (димензије парцеле површински неодговарају димензијама пластеника),
 2. Бошко Радовић – наведена парцела није погодна за инсталацију пластеника због превеликог нагиба терена који прелази дозвољени максимални нагиб од 4%,
 3. Милојка Вишњић – наведена парцела је удаљена више од 200 м од мјеста становања, чиме не задовољава основне критерије прописане у Јавном позиву,
 4. Илија Елез – наведена парцела није у близини мјеста становања односно пријављеног мјеста пребивалишта, чиме не задовољава основне критерије прописане у Јавном позиву,
 5.  Андрија Нишић – наведена парцела за монтажу пластеника не одговара адреси наведеној у пријави за Јавни позив (мјесто пребивалишта по ЦИПС-овој пријави Светосавска бб; мјесто парцеле Бунови бб),
 6. Окица Симовић – наведена парцела за монтажу пластеника не одговара адреси наведеној у пријави за Јавни позив (мјесто пребивалишта по ЦИПС-овој пријави: улица Петра Бојовића 13, мјесто парцеле Драгочава бб),
 7. Младен Бабић – непотпуна документација
 8. Слађана Гаговић – непотпуна документација

Комисија:

Фоча, 23.06.2020. године

 1. Соња Павловић
 2. Верица Дракул
 3. Елведин Алић

Табелу можете преузети испод

Подели

Наши пријатељи

Translate »