Обавјештење – Водич за пријаву података о умрлим лицима у подацима Привременог / Централног бирачког списка.

Општинска изборна комисија Фоча обавјештава јавност да је Централна изборна комисија Босне и Херцеговине донијела Водич  за  пријаву  података  о умрлим  лицима  у  подацима  Привременог / Централног  бирачког  списка.

 

Овим актом регулисана су сљедећа питања:

–  пријава података о умрлим лицима,

– идентификација података о умрлим лицима у евиденцији Привременог / Централног бирачког списка.

 

 

  1. ПРИЈАВА ПОДАТАКА  О  УМРЛИМ  ЛИЦИМА

 

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине подсјећа јавност да је у току активност излагања извода из Привременог бирачког списка, која је започела 18.07.2020. године и трајаће до 17.08.2020. године.

Изводи из Привременог бирачког списка изложени су у центрима за бирачки списак, мјесним заједницама и другим погодним мјестима утврђеним планом излагања Привременог бирачког списка (интернет – страница, огласна плоча општине / града…), како би држављани Босне и Херцеговине с бирачким правом имали приступ истим и могли провјерити и извршити исправку или допуну својих података код надлежних тијела.

Привремени бирачки списак за Основну изборну јединицу 166 Фоча изложен је према Плану излагања из Привременог бирачког списка за Основну изборну јединицу 166 Фоча, број: 031-19/20, од 10.07.2020. године.

Позвана су сва лица да изврше увид у извод из Привременог бирачког списка у својој општини / граду, те ако располажу информацијом о евентуалном постојању података о умрлим лицима у евиденцији Привременог бирачког списка, да центру за бирачки списак у својој општини / граду пријаве наведену информацију.

Неопходно је да се приликом пријаве наведене чињенице о постојању умрлог лица у евиденцији Привременог бирачког списка, центру за бирачки списак достави и расположиви документ о наведеној чињеници.

Уколико се располаже податком о мјесту смрти лица, исти је потребно доставити или покушати прибавити, јер је наведени податак од кључне важности за спровођење поступка провјере да ли је лице уписано у матичну књигу умрлих.

 

 

  1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПОДАТАКА  О  УМРЛИМ  ЛИЦИМА  У  ЕВИДЕНЦИЈИ  ПРИВРЕМЕНОГ / ЦЕНТРАЛНОГ  БИРАЧКОГ  СПИСКА  

           

По пријему информације о евентуалном постојању умрлог лица у евиденцији Привременог бирачког списка, центар за бирачки списак ће код надлежног матичног уреда извршити релевантне провјере података.

Повратну информацију према подносиоцу података извршиће службеник центра за бирачки списак.

 

Поступак провјере података за умрло лице подразумијева провјеру података уписаних у свим службеним евиденцијама надлежних органа.

Неподударање наведених података је чест разлог због којег умрло лице није уклоњено из евиденције Централног бирачког списка.

 

Уколико чињеница смрти за наведено лице није уписана у матичну књигу умрлих, потребно је поднијети захтјев надлежном општинском органу за упис у матичну књигу умрлих.

Информације о начину уписа чињенице смрти могу се добити у надлежном матичном уреду.

 

 

Наведене активности на ажурирању података водиће се до закључивања Централног бирачког списка, односно до 01.10.2020. године.

 

Центар за бирачки списак за Основну изборну јединицу 166 Фоча налази се у згради Општине Фоча, Улица Краља Петра I Карађорђевића број 1, у приземљу, канцеларија број 15.

Центар за бирачки списак ради сваким радним даном од 7,00 до 15,00 часова.

Контакт телефон је: 058 / 214 – 518.

 

Све информације у вези уписа у матичне књиге за подручје општине Фоча могу се добити у Центру за услуге грађанима Општинске управе Општине Фоча.

 

ПРЕДСЈЕДНИК

ОПШТИНСКЕ  ИЗБОРНЕ  КОМИСИЈЕ  ФОЧА 

Бранимир  Радовић

01
Подели

Наши пријатељи

Translate »