ИЗВЈЕШТАЈ О ДОДЈЕЛИ МЈЕСТА У БИРАЧКИМ ОДБОРИМА ЗА ОСНОВНУ ИЗБОРНУ ЈЕДИНИЦУ 166 Б ФОЧА

Након спроведеног поступка додјеле мјеста у бирачким одборима за бирачка мјеста Основне изборне јединице 166 Б Фоча, за потребе организовања и одржавања Локалних избора 2020. године, Општинска изборна комисија Фоча  је

 

ИЗВЈЕШТАЈ 

О  ДОДЈЕЛИ  МЈЕСТА  У  БИРАЧКИМ  ОДБОРИМА 

ЗА  ОСНОВНУ  ИЗБОРНУ  ЈЕДИНИЦУ  166  Б ФОЧА 

Додјела мјеста у бирачким одборима за бирачка мјеста Основне изборне јединице 166 Б Фоча (у даљем тексту: ОИЈ 166 Б Фоча) одржана је у сриједу, дана 16.  септембра  2020. године, у Фочи, у згради Општине Фоча, у сали Друштвено – политичких организација, са почетком у 12,00 часова.

Поступак додјеле мјеста у бирачким одборима је организован и спроведен на основу члана 2.13 тачка 3. а у вези члана 2.19 став 9. Изборног закона Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Изборни закон БиХ), члана 10. став 4. а у вези чл. 11, 12. и 13. Правилника о утврђивању квалификација и поступку именовања чланова бирачких одбора (у даљем тексту: Правилник), као и инструкција, упутства и налога Централне изборне комисије Босне и Херцеговине (у даљем тексту: ЦИК БиХ).

Позив  за  присуствовање  поступку  додјеле  мјеста  у  бирачким  одборима, број: 031-24/20 од 15.09.2020. године, достаљен је на адресу свих политичких субјеката који су овјерени за учешће на Локалним изборима 2020. године (у даљем тексту: Локални избори), у складу са Листом овјерених политичких субјеката за ОИЈ 166 Б Фоча и адресама за контакт, које је доставио ЦИК БиХ.

Поступку додјеле мјеста присуствовали су представници заинтересованих овјерених политичких субјеката, који се наводе према позицији утврђеног жријеба:

–  Сви за Фочу  (02965),

–  СДП  –  Социјалдемократска партија Босне и Херцеговине  (00008),

–  Демократски савез  –  ДЕМОС  (02420),

–  Социјалистичка партија  (00074),

–  Покрет Мост 21  (02313),

–  ПДП  –  Партија демократског прогреса  (00440),

–  Отаџбинска странка  (02734),

–  Уједињена Српска  (01972),

–  СДА  –  Странка демократске акције  (00090),

–  СПС  –  Социјалистичка партија Српске  –  „Будућност Српске”  (02447),

–  Народни демократски покрет  (01718),

–  СДС  –  Српска демократска странка  (00018).

           

Свим представницима наведених политичких субјеката, у складу са чланом 13. став 2. Правилника, достављени су сљедећи материјали:

–  Листа овјерених политичких субјеката за Основну изборну јединицу 166 Б Фоча (допис ЦИК БиХ),

– Табела 1. Листа овјерених политичких субјеката за Основну изборну јединицу БиХ (за ОИЈ 166 Б Фоча),

–  Табела 2.  Преглед коначне додјеле мјеста у бирачким одборима,

–  Образац СГ – 1,

–  Извод из члана 2.2 Изборног закона БиХ и члана 2. Правилника.

Предметни материјали су били спремљени на оба писма, на ћирилици и латиници и уручени су према избору представника политичких субјеката.

Изборна комисија је констатовала да у поступку додјеле мјеста у бирачким одборима за бирачка мјеста ОИЈ 166 Б Фоча учествују политички субјекти који су овјерени од стране ЦИК БиХ за учешће на Локалним изборима, а то су:   

Ред.

број

Позиција

утврђена

жријебом

Политички  субјект   

за  Основну  изборну  јединицу 

ШифраОмјер додјеле
1.35.  СВИ  ЗА  ФОЧУ 02965 

1

2.39.  СДП  –  СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА  ПАРТИЈА  БОСНЕ  И  ХЕРЦЕГОВИНЕ 00008

1

3.57.  ДЕМОКРАТСКА  СТРАНКА  ИНВАЛИДА  БОСНЕ  И  ХЕРЦЕГОВИНЕ 00032 1
4.63.  ДЕМОКРАТСКИ  САВЕЗ  –  ДЕМОС    02420

1

5.147.  СОЦИЈАЛИСТИЧКА  ПАРТИЈА  00074 

1

6.176.  ДНС  –  ДЕМОКРАТСКИ  НАРОДНИ  САВЕЗ  00461 

1

7.188.  ПОКРЕТ  МОСТ  21  02313 

1

8.215.  ЗАВИЧАЈНИ  СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ 00049   

1

9.267.  ПДП  –  ПАРТИЈА  ДЕМОКРАТСКОГ  ПРОГРЕСА 00440

1

10.271.  ОТАЏБИНСКА  СТРАНКА 02734  

1

11.288.  УЈЕДИЊЕНА  СРПСКА 01972   

1

12.312.  САВЕЗ  НЕЗАВИСНИХ  СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА  –  СНСД  –  МИЛОРАД  ДОДИК 005151
13.336.  СДА  –  СТРАНКА  ДЕМОКРАТСКЕ  АКЦИЈЕ  00090 

1

14.386.  СПС  –  СОЦИЈАЛИСТИЧКА  ПАРТИЈА  СРПСКЕ  –  „БУДУЋНОСТ  СРПСКЕ” 02447 1
15.389.  ПОКРЕТ  ВОЛИМО  СРПСКУ  02421

1

16.399.  ДЦРС  –  ДЕМОКРАТСКИ  ЦЕНТАР  РЕПУБЛИКЕ  СРПСКЕ 02731

17.442.  СНС  ФБИХ  –  САМО  НАЈБОЉИ  ИДУ  НАПРИЈЕД 02697 

18.458.  НАРОДНИ  ДЕМОКРАТСКИ  ПОКРЕТ  01718

19.493.  СДС  –  СРПСКА  ДЕМОКРАТСКА  СТРАНКА  00018 

Додјела мјеста у бирачким одборима спроведена је у складу са одредбама из чл. 11, 12. и 13. Правилника.  

Сви политички субјекти су имали право учешћа у сваком кругу додјеле мјеста јер су имали исти омјер заступљености у додјели мјеста у бирачким одборима у износу од по 1/1, па су равноправно учествовали у поступку додјеле мјеста у бирачким одборима, без изузимања и изостављања у одређеном кругу или потребе за замјеном позиција у бирачким одборима.

Изборна комисија је образложила поступак додјеле мјеста у бирачким одборима и одговорила на сва постављена питања представника политичких субјеката.

Извјештај о додјели мјеста у бирачким одборима за Основну изборну јединицу 166 Б Фоча (у даљем тексту: Извјештај) је састављен на основу Прегледа коначне додјеле мјеста у бирачким орборима за Основну изборну јединицу 166 Б Фоча, број: 031-26/20 од 16.09.2020. године, који је утврђен у поступку додјеле мјеста у бирачким одборима за ОИЈ 166 Фоча.

Наведени Преглед ће се доставити политичким субјектима у прилогу Извјештаја.  

Извјештај садржи преглед појединачног учешћа политичких субјеката у бирачким одборима за ОИЈ 166 Б Фоча и то: редни број, позицију политичког субјекта која је утврђена жријебом, назив политичког субјекта, шифру политичког субјекта, као и ознаку бирачког мјеста, са припадајућим бројем чланова бирачког одбора, у загради, на начин као што слиједи: 

Ред.

број

Жри-

јеб

Назив

политичког  субјекта

Ши-фраБирачко  мјесто
1.35.   СВИ  ЗА  ФОЧУ 02965 

166 Б 001  Брод  (5),

166 Б 006  Пријеђел  (3),

166 Б 011  Драгочава  (5),

166 Б 017  Веленићи  (3),

166 Б 021  Центар 3  (5),

166 Б 025  Доње Поље 1  (5),

166 Б 029 А  Лазарево А  (5),

166 Б 031  Душаново 2  (5),

2.39.  

СДП  –  СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА  ПАРТИЈА 

БОСНЕ  И  ХЕРЦЕГОВИНЕ 

00008

166 Б 001  Брод  (5),

166 Б 007  Попов Мост (3),

166 Б 011  Драгочава  (5),

166 Б 017  Веленићи  (3),

166 Б 022  Горње Поље 1 (5),

166 Б 025  Доње Поље 1  (5),

166 Б 029 А  Лазарево А  (5),

166 Б 031  Душаново 2  (5),

  

3.57.  

ДЕМОКРАТСКА  СТРАНКА  ИНВАЛИДА  

БОСНЕ  И  ХЕРЦЕГОВИНЕ 

00032 

166 Б 001  Брод  (5),

166 Б 007  Попов Мост (3),

166 Б 011  Драгочава  (5),

166 Б 018  Јошаница  (3),

166 Б 022  Горње Поље 1 (5),

166 Б 026  Доње Поље 2  (5),

166 Б 029 А  Лазарево А  (5),

166 Б 031  Душаново 2  (5),

4.63.  ДЕМОКРАТСКИ  САВЕЗ  –  ДЕМОС    02420

166 Б 001  Брод  (5),

166 Б 007  Попов Мост (3),

166 Б 012  Годијено  (3),

166 Б 018  Јошаница  (3),

166 Б 022  Горње Поље 1 (5),

166 Б 026  Доње Поље 2  (5),

166 Б 029 Б  Лазарево Б  (5),

166 Б 031  Душаново 2  (5),

5.147.  

СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

ПАРТИЈА  

00074 

166 Б 001  Брод  (5),

166 Б 008  Миљевина  (5),

166 Б 012  Годијено  (3),

166 Б 018  Јошаница  (3),

166 Б 022  Горње Поље 1 (5),

166 Б 026  Доње Поље 2  (5),

166 Б 029 Б  Лазарево Б  (5),

166 Б 032  Јелеч  (3),

6.176.  ДНС  –  ДЕМОКРАТСКИ  НАРОДНИ  САВЕЗ  00461 

166 Б 002  Копилови  (3), 

166 Б 008  Миљевина  (5),

166 Б 012  Годијено  (3),

166 Б 019  Центар 1  (5),

166 Б 022  Горње Поље 1 (5),

166 Б 026  Доње Поље 2  (5),

166 Б 029 Б  Лазарево Б  (5),

166 Б 032  Јелеч  (3),

7.188.  ПОКРЕТ  МОСТ  21  02313 

166 Б 002  Копилови  (3),

166 Б 008  Миљевина  (5),

166 Б 013  Заваит  (3),

166 Б 019  Центар 1  (5),

166 Б 023  Горње Поље 2  (5),

166 Б 026  Доње Поље 2  (5),

166 Б 029 Б  Лазарево Б  (5),

166 Б 032  Јелеч  (3),

8.215.  ЗАВИЧАЈНИ  СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИ 00049   

166 Б 002  Копилови  (3), 

166 Б 008  Миљевина  (5),

166 Б 013  Заваит  (3),

166 Б 019  Центар 1  (5),

166 Б 023  Горње Поље 2  (5),

166 Б 027  Доње Поље 3  (5),

166 Б 029 Б  Лазарево Б  (5),

166 Б 033  Козја Лука  (5),

9.267.  ПДП  –  ПАРТИЈА  ДЕМОКРАТСКОГ  ПРОГРЕСА 00440

166 Б 003  Кута  (3),

166 Б 008  Миљевина  (5),

166 Б 013  Заваит  (3),

166 Б 019  Центар 1  (5),

166 Б 023  Горње Поље 2  (5),

166 Б 027  Доње Поље 3  (5),

166 Б 030 А Душаново 1 А (5),

166 Б 033  Козја Лука  (5),

10.271.  ОТАЏБИНСКА  СТРАНКА 02734  

166 Б 003  Кута  (3),

166 Б 009  Оцркавље  (3),

166 Б 014  Челебићи  (3),

166 Б 019  Центар 1  (5),

166 Б 023  Горње Поље 2  (5),

166 Б 027  Доње Поље 3  (5),

166 Б 030 А Душаново 1 А (5),

166 Б 033  Козја Лука  (5),

11.288.  УЈЕДИЊЕНА  СРПСКА 01972   

166 Б 003  Кута  (3),

166 Б 009  Оцркавље  (3),

166 Б 014  Челебићи  (3),

166 Б 020  Центар 2  (5),

166 Б 023  Горње Поље 2  (5),

166 Б 027  Доње Поље 3  (5),

166 Б 030 А Душаново 1 А (5),

166 Б 501  ННН  (3),

12.312.  САВЕЗ  НЕЗАВИСНИХ  СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА  –  СНСД  –  МИЛОРАД  ДОДИК 00515

166 Б 004  Мјешаја  (3),

166 Б 009  Оцркавље  (3),

166 Б 014  Челебићи  (3),

166 Б 020  Центар 2  (5),

166 Б 024  Горње Поље 3  (5),

166 Б 027  Доње Поље 3  (5),

166 Б 030 А Душаново 1 А (5),

166 Б 501  ННН  (3),

13.336.  СДА  –  СТРАНКА  ДЕМОКРАТСКЕ  АКЦИЈЕ  00090 

166 Б 004  Мјешаја  (3),

166 Б 010  Рјечица  (5),

166 Б 015  Мештревац  (3),

166 Б 020  Центар 2  (5),

166 Б 024  Горње Поље 3  (5),

166 Б 028  Обилићево  (5),

166 Б 030 А Душаново 1 А (5),

166 Б 501  ННН  (3),

14.386.  СПС  –  СОЦИЈАЛИСТИЧКА  ПАРТИЈА  СРПСКЕ  –  „БУДУЋНОСТ  СРПСКЕ” 02447 

166 Б 004  Мјешаја  (3),

166 Б 010  Рјечица  (5),

166 Б 015  Мештревац  (3),

166 Б 020  Центар 2  (5),

166 Б 024  Горње Поље 3  (5),

166 Б 028  Обилићево  (5),

166 Б 030 Б  Душаново 1 Б (5),

15.389.  

ПОКРЕТ 

ВОЛИМО  СРПСКУ  

02421

166 Б 005  Закмур  (3),

166 Б 010  Рјечица  (5),

166 Б 015  Мештревац  (3),

166 Б 020  Центар 2  (5),

166 Б 024  Горње Поље 3  (5),

166 Б 028  Обилићево  (5),

166 Б 030 Б  Душаново 1 Б (5),

16.399.  

ДЦРС  – 

ДЕМОКРАТСКИ  ЦЕНТАР  РЕПУБЛИКЕ  СРПСКЕ 

02731

166 Б 005  Закмур  (3),

166 Б 010  Рјечица  (5),

166 Б 016  Крна Јела  (3),

166 Б 021  Центар 3  (5),

166 Б 024  Горње Поље 3  (5),

166 Б 028  Обилићево  (5),

166 Б 030 Б  Душаново 1 Б (5),

17.442.  

СНС  ФБИХ  – 

САМО  НАЈБОЉИ 

ИДУ  НАПРИЈЕД 

02697 

166 Б 005  Закмур  (3),

166 Б 010  Рјечица  (5),

166 Б 016  Крна Јела  (3),

166 Б 021  Центар 3  (5),

166 Б 025  Доње Поље 1  (5),

166 Б 028  Обилићево  (5),

166 Б 030 Б  Душаново 1 Б (5),

18.458.  НАРОДНИ  ДЕМОКРАТСКИ  ПОКРЕТ  01718

166 Б 006  Пријеђел  (3),

166 Б 011  Драгочава  (5),

166 Б 016  Крна Јела  (3),

166 Б 021  Центар 3  (5),

166 Б 025  Доње Поље 1  (5),

166 Б 029 А  Лазарево А  (5),

166 Б 030 Б  Душаново 1 Б (5),

19.493.  СДС  –  СРПСКА  ДЕМОКРАТСКА  СТРАНКА  00018 

166 Б 006  Пријеђел  (3),

166 Б 011  Драгочава  (5),

166 Б 017  Веленићи  (3),

166 Б 021  Центар 3  (5),

166 Б 025  Доње Поље 1  (5),

166 Б 029 А  Лазарево А  (5),

166 Б 031  Душаново 2  (5).

Извјештај ће бити достављен на адресе свих политичких субјеката са утврђене Листе овјерених политичких субјеката за основну изборну јединицу који се односе на ОИЈ 166 Б Фоча.

Политички субјекти имају могућност да доставе приједлоге за именовање чланова бирачких одбора и њихових замјеника, према утврђеном прегледу коначне додјеле мјеста у бирачким одборима. У противном, сматраће се да су одустали од додијељеног мјеста у бирачком одбору.

Приједлози се достављају са одговарајућим обрасцем СГ – 1 који се односи на Изјаву предложеног члана бирачког одбора. Изјава мора да садржи све тражене податке, својеручно потписана од стране предложеног кандидата, овјерена печатом и потписом овлашћеног лица за заступање политичког субјекта, у складу са Правилником и Обавјештењем ЦИК БиХ, од 16.09.2020. године, који је већ достављен политичким субјектима.

У приједлогу је потребно навести тачну ознаку бирачког мјеста, као и својство предложеног кандидата: члан или замјеник бирачког одбора.

Приједлози за именовање чланова бирачких одбора се достављају Изборној комисији, у року од седам дана од извршене додјеле мјеста у бирачким одборима, а најкасније до 23. септембра 2020. године.

У прилогу Извјештаја достављени су и сљедећи акти:  

–  Преглед коначне додјеле мјеста у бирачким одборима за Основну изборну јединицу 166 Б Фоча, број: 031-26/20, од 16.09.2020. године,

–  Образац СГ – 1,

–  Обавјештење ЦИК БиХ, од 16.09.2020. године.

С поштовањем,

                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК

                                                               ОПШТИНСКЕ  ИЗБОРНЕ  КОМИСИЈЕ  ФОЧА

                                                                                      Бранимир  Радовић        

 

Подели

Наши пријатељи

Translate »