ОДЛУКA О ОДРЕЂИВАЊУ РЕДОВНИХ БИРАЧКИХ МЈЕСТА ЗА ОСНОВНУ ИЗБОРНУ ЈЕДИНИЦУ 166 Б ФОЧА

Општинска изборна комисија Фоча, на Другој сједници, дана 10. септембра 2020. године,  д о н о с и  

О Д Л У К У 

О  ОДРЕЂИВАЊУ  РЕДОВНИХ  БИРАЧКИХ  МЈЕСТА

ЗА  ОСНОВНУ  ИЗБОРНУ  ЈЕДИНИЦУ  166 Б ФОЧА 

I

За потребе организовања и одржавања Локалних избора 2020. године, за Основну изборну јединицу 166 Б Фоча одређују се редовна бирачка мјеста, према евиденцији редног броја, шифре бирачког мјеста, назива бирачког мјеста и броја бирача бирачког мјеста, на начин као што слиједи:

Редни

број

Бирачко  мјесто

Назив 

бирачког  мјеста

Број

бирача

1.166 Б 001 Брод864  
2.166 Б 002 Копилови225  
3.166 Б 003 Кута244  
4.166 Б 004 Мјешаја237
5.166 Б 005 Закмур 37
6.166 Б 006 Пријеђел 71   
7.166 Б 007 Попов  Мост310  
8.166 Б 008 Миљевина889  
9.166 Б 009 Оцркавље160  
10.166 Б 010 Рјечица774  
11.166 Б 011 Драгочава434  
12.166 Б 012 Годијено267  
13.166 Б 013 Заваит166
14.166 Б 014 Челебићи278  
15.166 Б 015 Мештревац  86  
16.166 Б 016 Крна  Јела 26  
17.166 Б 017 Веленићи 70  
18.166 Б 018 Јошаница299
19.166 Б 019 Центар  1794  
20.166 Б 020 Центар  2712
21.166 Б 021 Центар  3950
22.166 Б 022 Горње  Поље  1692
23.166 Б 023 Горње  Поље  2951
24.166 Б 024 Горње  Поље  3816
25.166 Б 025 Доње  Поље  1880
26.166 Б 026 Доње  Поље  2999
27.166 Б 027 Доње  поље  3456
28.166 Б 028 Обилићево798
29.166 Б 029 Лазарево 1.440  
30.166 Б 030 Душаново  1 1.130
31.166 Б 031 Душаново  2697
32.166 Б 032 Јелеч57
33.166 Б 033 Козја  Лука 89  

II

1)  Бирачко мјесто евидентирано под редним бројем 29. означено као: 166 Б 029 Лазарево, са 1.440 бирача, ће се подијелити на два посебна бирачка мјеста, са истом ознаком, уз додатно означавање бирачких мјеста словима абецеде А и Б, као:

–  166 Б 029 А  Лазарево А,

–  166 Б 029 Б  Лазарево Б.

2)  Бирачко мјесто евидентирано под редним бројем 30. означено као: 166 Б 030 Душаново 1, са 1.130 бирача, ће се подијелити на два посебна бирачка мјеста, са истом ознаком, уз додатно означавање бирачких мјеста словима абецеде А и Б, као:

–  166 Б 030 А  Душаново 1 А,

–  166 Б 030 Б  Душаново 1 Б.

3)  На бирачким мјестима из подт. 2. и 3. ове тачке бирачки списак биће подијељен по абецедном реду.

III

Саставни дио ове одлуке су појединачне одлуке о одређивању редовног бирачког мјеста, које садрже сљедеће податке: назив и код Основне изборне јединице; шифру, назив и локацију бирачког мјеста; назив свих улица и насељених мјеста и укупан број бирача који гласају на бирачком мјесту.

Подели

Наши пријатељи

Translate »