Позив за 41. сједницу СО Фоча – четвртак, 1. октобар 2020. године

                            Четрдесет прва редовна сједница Скупштине Општине Фоча ће се одржати у четвртак, дана 1.  октобра  2020.  године, у сали Градског народног позоришта Фоча, у Фочи, са почетком у 9,00  часова.

 

                            За Четрдесет прву редовну сједницу Скупштине Општине Фоча Колегијум Скупштине је, на својој Четрдесет другој сједници, одржаној 22. септембра 2020. године, као приједлог утврдио сљедећи       

 

ДНЕВНИ   РЕД 

         

 1. Записник са Четрдесете редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 30.7.2020. године,
 2. Информација о реализацији закључака са Четрдесете редовне сједнице Скупштине Општине Фоча, од 30.7.2020. године,
 3. Информација о активностима на изградњи МХЕ „Бјелава“,
 4. Приједлог одлуке о усвајању Приједлога Регулационог плана Индустријске зоне „Брод на Дрини“ Фоча и измјена дијела Регулационог плана „Брод на Дрини“ Фоча,
 5. Приједлог одлуке о оснивању права службености у корист „Србињепутеви“ д.о.о. Фоча,
 6. Приједлог одлуке о куповини непокретности – земљишта означених као к.ч. бр. 88/2, 100/2, 104/2, 105/3, 121/2, 123/2 и 124/2 к.о. Фоча,
 7. Приједлог одлуке о куповини непокретности у ул. Немањиној, у Фочи, означене као к.ч. број: 1035, уписана у П.л. број: 80/1 к.о. Фоча,
 8. Приједлог одлуке о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта означеног као к.ч. број: 339/5 к.о. Фоча путем непосредне погодбе,
 9. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о расписивању јавног надметања – лицитације за продају непокретности – стана у Сарајеву, у Улици Трг ЗАВНОБИХ број 33,
 10. Приједлог Стратегије развоја локалних путева и улица на подручју општине Фоча за период 2020 – 2029. године,
 11. Приједлог одлуке о оснивању Територијалне ватрогасно – спасилачке јединице Фоча,
 12. Извјештај о раду и пословању Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча за 2019/2020. годину,
 13. Програм рада Јавне установе Дјечији вртић „Чика Јова Змај“ Фоча за 2020/2021. годину,
 14. Информација о стању безбједности на подручју општине Фоча за период јануар – јун 2020. године,
 15. Информација о реализацији Програма развоја туризма на подручју општине Фоча,
 16. Информација о реализацији Стратегије интегрисаног руралног развоја општине Фоча за 2020. годину,
 17. Информација о стању и остваривању сарадње са вјерским заједницама на подручју општине Фоча,
 18. Информација о упису дјеце у први разред основне школе у школској 2020/2021. години,
 19. Информација о упису ученика у први разред средње школе у школској 2020/2021. години,
 20. Информација о стипендирању студената у школској 2019/2020. години,
 21. Информација о стању у области образовања на почетку школске 2019/2020. године на подручју општине Фоча,
 22. Одговори на одборничка питања,
 23. Текућа питања.

 

                                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

                                                                                                          Изет  Спахић

 

 

Подели

Наши пријатељи

Translate »