ОДЛУКA О ОДРЕЂИВАЊУ РЕДОВНИХ БИРАЧКИХ МЈЕСТА ЗА ОСНОВНУ ИЗБОРНУ ЈЕДИНИЦУ 166 Б ФОЧА

Општинска изборна комисија Фоча, на Другој сједници, дана 10. септембра 2020. године,  д о н о с и   О Д Л У К У  О  ОДРЕЂИВАЊУ  РЕДОВНИХ  БИРАЧКИХ  МЈЕСТА ЗА  ОСНОВНУ  ИЗБОРНУ  ЈЕДИНИЦУ  166 Б ФОЧА  I За потребе организовања и одржавања Локалних избора 2020. године, за Основну изборну јединицу 166 Б Фоча одређују […]