Закључак о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона у РС

РЕПУБЛИКА СРПСКА

В Л А Д А

РЕПУБЛИЧКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Трг Републике Српске 1, Бања Лука, тел: 051/339-103, факс: 051/339-119, email.:kabinet@vladars.net

Број: 59-1/20

Датум: 20 10.2020. године

На основу члана 45. т. б), г) и з) Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске”, број: 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске”, број: 90/17, 42/20 и 98/20), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације у Републици Српске („Службени гласник Републике Српске”, број: 25/20) на приједлог Министарства трговине и туризма Републике Српске, Републички штаб за ванредне ситуације на 59. сједници одржаној 20.10.2020. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

о спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом

корона (COVID-19) у Републици Српској

 1. У циљу спречавања ширења вируса корона SARS-СоV-2 и COVID-19 болести на територији Републике Српске и заштите и спасавања становништва до 16.11.2020. године забрањују се:
 • сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица,
 • музика уживо у угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће,
 • сва приватна окупљања у групама већим од 10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и други породични скупови сличне природе).
 1. Обавезују се грађани да:
 • на отвореном и у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада) и придржавају се заштитне мјере физичког растојања од два метра,
 • у затвореним просторијама да се, поред ношења заштитне маске и одржавања физичког растојања од два метра, придржавају упутстава Института за јавно здравство Републике Српске за боравак у затвореном простору, у зависности од дјелатности која се обавља.
 1. Изузетно од подтачке 1) тачке 2. обавезе ношења заштитне маске су изузета:
 • дјеца млађа од 7 година живота,
 • лица са посебним потребама која не могу скинути маску без помоћи других,
 • лица које обављају физичку спортску и рекреативну активност у оквиру спортских објеката.
 1. Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица који у директном контакту пружају услуге грађанима да:
 • услуге пружају заштићени маском,
 • обавезно спроводе мјере дезинфекције,
 • обезбиједе маску грађанима који користе њихове услуге, а немају их,
 • придржавају се упутстава Института за јавно здравство Републике Сопске за организовање рада у зависности од дјелатности коју обављају.
 1. До 16.11.2020. године ограничава се радно вријеме угоститељским објектима за исхрану и пиће од 06:00 до 24:00 часа.
 2. Пружање угоститељских услуга исхране и пића на начин регулисан тачком 5. овог закључка односи се и на угоститељске објекте за смјештај.
 3. До 16.11.2020. године дозвољавају се такмичарске активности спортских организација и спортиста искључиво без присуства публике, уз поштовање свих епидемиолошких мјера којеје прописао ЈЗУ „Институтза јавноздравство Републике Српске”.
 4. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности прилагоде мјерама прописаним од стране ЈЗУ „Института за јавно здравство Републике Српске” за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.
 5. Субјекти који пружају услуге из области угоститељства, умјетности и забаве (биоскопи, позоришта, музеји и сл.) дужни су:
 • организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ „Института за јавно здравство Републике Српске” са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописане физичке дистанце и
 • на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у односу на његову површину.
 1. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске”.
 2. Републички органи управе, органи јединица локалне самоуправе и остали субјекти који врше јавна овлашћења дужни су организовати свој рад са грађанима на сљедећи начин:
 • на улазуу службене просторије ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа,
 • одржавати растојање у затвореним просторима од најмање два метра, уз благовремено предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене и
 • омогућити рад шалтер сале и матичне службе у јединицама локалне самоуправе уз обезбјеђење физичке провидне баријере на радном мјесту која пружа довољну заштиту запосленом и кориснику.
 1. Правни субјекти као и републички органи управе, органи јединица локалне самоуправе и остали субјекти који врше јавна овлашћења требају организовати рад од куће за раднике за послове за које је то могуће.
 2. Надзор над спровођењем овог закључка спроводи Министарство унутрашњих послова, Републичка управа за инспекцијске послове путем надлежних инспектора и инспектора у саставу јединица локалне самоуправе и Комунална полиција.
 3. Јединице локалне самоуправе дужне су да своје акте усагласе са овим закључком, а у случају погоршане епидемиолошке ситуације на својој територији донесу рестриктивније мјере у односу на мјере утврђене овим закључком и о томе обазијесте Републички штаб за ванредне ситуације.
 4. Непоштовање мјера забране из тачке 1. и 2. овог Закључка санкционисаће се у складу са Законом о јавном раду и миру („Службени гласник Републике Српске” бро 11/15) и Законом о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске”, број: 90/17, 42/20 и 98/20),
 5. Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у здравственим установама и установама социјалне заштите у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске”, бро 23/20) и Наредба о обавезној контроли лица којима је одређена кућна изолација због новог вируса корона (COVID-19) у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске”, број 24/20) се примјењују уз овај закључак.

17.0вим закључком ставља се ван снаге Закључак о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, број: 58-1/20 од 12.10.2020. године и Закључак о спровођењу мјера заштите у заједници против вируса корона (SARS-СоV-2) број 35-6/20 од 14.5.2020. године, 36-5/20 од 18.05.2020. године и 49-2/20 од 20.07.2020. године.

 1. Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

 

влада
Подели

Наши пријатељи

Translate »