НАРЕДБА – Општински Штаб за ванредне ситуације

грб мали

На основу члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, бр.90/17), члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 121/12 и 46/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 63. Статута општине Фоча („Сл.гласник општине Фоча“, бр. 8/17), Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (ЦОВИД-19) у РС од 21.10.2020.године и на основу Упутства ЈЗУ “Института за јавно здравство РС”  за постепено ублажавање мјера-угоститељски објекти (ресторани, кафићи, роштиљнице) од 21.09.2020.год.,а на приједлог Општинског Штаба за ванредне ситуације, Начелник општине Фоча, дана 13.10.2020.године,  доноси

 

Н А Р Е Д Б У

 

            Поводом епидемиолошке ситуације са „ЦОВИД-19“-корона вирусом, а у циљу провођења мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања становништва  сви субјекти који пружају услуге из области угоститељства  дужни су:

 

  1. Организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ “Институт за јавно здравство Републике Сртпске” са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописане физичке дистанце.
  2. На улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у објекту у односу на његову површину.
  3. За једним столом дозвољено је да сједе највише четири особе.
  4. Надзор над провођењем ове Наредбе вршиће надлежни инспекцијски органи Општине у сарадњи са полицијом.
  5. Ова Наредба ступа на снагу даном доношења.

 

 

 

Број: 02-014-465/20                                                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Датум: 13.10.2020.године                                                             Радисав Машић

 

 

 

01
Подели

Наши пријатељи

Translate »