ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈА БИРАЧКИХ МЈЕСТА ЗА ОСНОВНУ ИЗБОРНУ ЈЕДИНИЦУ 166 ФОЧА ЗА ЛОКАЛНЕ ИЗБОРЕ У БиХ 2020. ГОДИНЕ

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ФОЧА

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ФОЧА

Ф О Ч А

Број: 031 – 47 / 20

Фоча, 29.10.2020. године

На основу члана 2.13. тачка 2. а у вези члана 5.1. ст. 2. и 5. Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16) и члана 3. став 4. и члана 5. став 2. Упутства о врстама, начину и роковима за одређивање бирачких мјеста („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 37/14 и 29/18), у предмету одлучивања о одређивању локација бирачких мјеста за Основну изборну јединицу 166 Фоча за Локалне изборе у Босни и Херцеговини 2020. године, Општинска изборна комисија Фоча на Осмој сједници дана 29.10.2020. године д о н о с и

ОДЛУКУ

О ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈА БИРАЧКИХ МЈЕСТА

ЗА ОСНОВНУ ИЗБОРНУ ЈЕДИНИЦУ 166 ФОЧА

ЗА ЛОКАЛНЕ ИЗБОРЕ У БиХ 2020. ГОДИНЕ

I

За потребе организовања и одржавања Локалних избора у Босни и Херцеговини 2020. године одређују се локације бирачких мјеста за Основну изборну јединицу 166 Фоча, према називу бирачких мјеста и њихових локација, на начин као што слиједи:

Редни

број

Назив бирачког мјеста

Локација бирачког мјеста

1.

166 Б 001 Брод ЈУ ОШ Брод, Брод на Дрини

2.

166 Б 002 Копилови Приватна кућа – Дракул Радомир, Копилови

3.

166 Б 003 Кута ЈУ ОШ Кута – Мјесна заједница Кута, Кута

4.

166 Б 004 Мјешаја ЈУ ОШ Мјешаја, Мјешаја

5.

166 Б 005 Закмур Приватна кућа – Милановић Невенко, Закмур

6.

166 Б 006 Пријеђел Зграда Шумског газдинства „Маглић“ Фоча, Пријеђел

7.

166 Б 007 Попов Мост ЈУ ОШ Попов Мост, Попов Мост

8.

166 Б 008 Миљевина ЈУ ОШ Миљевина, Миљевина

9.

166 Б 009 Оцркавље ЈУ ОШ Миљевина, Миљевина

10.

166 Б 010 Рјечица Пословни простор-Мастило Љиљана улица Светосавска, Фоча

11.

166 Б 011 Драгочава ЈУ OШ Драгочава, Драгочава

12.

166 Б 012 Годијено ЈУ ОШ Годијено, Годијено

13.

166 Б 013 Заваит Мјесна заједница Заваит, Заваит

14.

166 Б 014 Челебићи ЈУ ОШ Челебићи, Челебићи

15.

166 Б 015 Мештревац Друштвени дом, Мештревац

16.

166 Б 016 Крна Јела Приватна кућа – Крстонић Будимир,

Крна Јела

17.

166 Б 017 Веленићи ЈУ ОШ Веленићи, Веленићи

18.

166 Б 018 Јошаница Пословни објекат – Благојевић Васо, Јошаница

19.

166 Б 019 Центар 1 ЈУ ОШ „Свети Сава“ Фоча, Фоча

20.

166 Б 020 Центар 2 ЈУ ОШ „Свети Сава“ Фоча, Фоча

21.

166 Б 021 Центар 3 ЈУ ОШ „Свети Сава“ Фоча, Фоча

22.

166 Б 022 Горње Поље 1 ЈУ ОШ „Веселин Маслеша“ Фоча, Фоча

23.

166 Б 023 Горње Поље 2 ЈУ ОШ „Веселин Маслеша“ Фоча, Фоча

24.

166 Б 024 Горње Поље 3 ЈУ ОШ „Веселин Маслеша“ Фоча, Фоча

25.

166 Б 025 Доње Поље 1 ЈУ ОШ „Свети Сава“ Фоча, Фоча

26.

166 Б 026 Доње Поље 2 ЈУ ОШ „Свети Сава“ Фоча, Фоча

27.

166 Б 027 Доње Поље 3 Сала КПЗ Фоча, улица Светосавска, Фоча

28.

166 Б 028 Обилићево

Зграда бивше „Перућице“ а.д. Фоча,

улица Карађорђева број 61, Фоча

29.

166 Б 029 А Лазарево А Пословни простор – Машић Оливер

улица Цара Лазара, Фоча

30.

166 Б 029 Б Лазарево Б Зграда Мјесне заједнице Лазарево,

улица Цара Лазара, Фоча

31.

166 Б 030 Душаново 1 А ЈУ Средњошколски центар Фоча, Фоча

32.

166 Б 030 Душаново 1 Б ЈУ Средњошколски центар Фоча, Фоча

33.

166 Б 031 Душаново 2 ЈУ Средњошколски центар Фоча, Фоча

34.

166 Б 032 Јелеч ЈУ ОШ Јелеч, Јелеч

35.

166 Б 033 Козја Лука

Мјесна заједница Козја Лука, Козја Лука

36.

166 Б 501 ННН ЈУ ОШ „Свети Сава“ Фоча, Фоча

II

Одлука ступа на снагу од дана доношења.

ПРЕДСЈЕДНИК

ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ФОЧА

Бранимир Радовић

01 IZBORI
Подели

Наши пријатељи

Translate »