ПЛАН ОБУКЕ ЧЛАНОВА БИРАЧКИХ ОДБОРА И МОБИЛНИХ ТИМОВА ЗА ОСНОВНУ ИЗБОРНУ ЈЕДИНИЦУ 166 Б ФОЧА

РЕПУБЛИКА  СРПСКА 
ОПШТИНА  ФОЧА 
ОПШТИНСКА  ИЗБОРНА  КОМИСИЈА  ФОЧА 

Ф О Ч А 

Број:  031 – 42 / 20
Фоча,  15.10.2020. године 

На основу члана 2.13 тачка 3. а у вези члана 2.19 ст. 14. и 15. Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 и 41/20) и чл. 18. и 19. Правилника о утврђивању квалификација и поступку именовања чланова бирачких одбора („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 25/20, Пречишћени текст), у предмету одлучивања о планирању и организовању обуке чланова бирачких одбора за Основну изборну јединицу 166 Б Фоча, за потребе организовања и спровођења Локалних избора 2020. године, Општинска изборна комисија Фоча, на Петој сједници, дана 15.10.2020. године,  д о н о с и

 

ПЛАН

ОБУКЕ  ЧЛАНОВА  БИРАЧКИХ  ОДБОРА  И  МОБИЛНИХ  ТИМОВА 

ЗА  ОСНОВНУ  ИЗБОРНУ  ЈЕДИНИЦУ  166 Б ФОЧА 

 

  1. За потребе организовања и одржавања Локалних избора 2020. године, Општинска изборна комисија Фоча организује обуку чланова бирачких одбора и мобилних тимова за Основну изборну јединицу 166 Б Фоча.
  2. Под члановима бирачких одбора и мобилних тимова у смислу овог плана подразумијевају се:

 

1)  предсједници бирачких одбора,

2)  замјеници предсједника бирачких одбора,

3)  чланови бирачких одбора,

4)  замјеници чланова бирачких одбора,

5)  предсједници мобилних тимова,

6)  замјеници предсједника мобилних тимова,

7)  чланови мобилних тимова,

8)  замјеници чланова мобилних тимова,

9)  предсједници посебних мобилних тимова,

10)  замјеници предсједника посебних мобилних тимова,

11)  чланови посебних мобилних тимова,

12)  замјеници чланова посебних мобилних тимова.

  1. Обука се организује у складу са планом и програмом едукације који доноси Централна изборна комисија Босне и Херцеговине, а према планској динамици, садржају обуке, мјесту, датуму и времену одржавања, на начин као што слиједи:

 

Ред.

број

Бирачки  одбори

за  бирачка мјеста

Први  круг 

обуке

Други  круг  обуке  – 

тестирање

Преузимање

изборног

материјала

1.  

 Предсједници и

 замјеници предсједника

 бирачких одбора:

 166 Б 001  Брод

 166 Б 002  Копилови

 166 Б 003  Кута

 166 Б 004  Мјешаја

 166 Б 005  Закмур

 166 Б 006  Пријеђел

 166 Б 007  Попов  Мост

 166 Б 008  Миљевина

 166 Б 009  Оцркавље

 166 Б 010  Рјечица

 166 Б 011  Драгочава

 166 Б 012  Годијено

 166 Б 018  Јошаница

 166 Б 032  Јелеч

 166 Б 033  Козја  Лука

 166 Б 501  ННН

 

 

 

 

 

 

 

Сриједа,

21.10.2020. год.

у 10,00 часова,

 

Центар за културу

и информисање

Фоча

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уторак,

27.10.2020. год.

у 10,00 часова,

 

Центар за културу

и информисање

Фоча

 

2.  

 Предсједници и

 замјеници предсједника

 бирачких одбора:

166 Б 019  Центар 1

166 Б 020  Центар 2

166 Б 021  Центар 3

166 Б 022  Горње Поље 1

166 Б 023  Горње Поље 2

166 Б 024  Горње Поље 3

166 Б 025  Доње Поље 1

166 Б 026  Доње Поље 2

166 Б 027  Доње Поље 3

166 Б 028  Обилићево

166 Б 029 А  Лазарево А

166 Б 029 Б  Лазарево Б

166 Б 030 А  Душаново 1 А                

166 Б 030 Б  Душаново 1 Б     166 Б 031  Душаново 2

 

 

 

 

 

 

 

Сриједа,

21.10.2020. год.

у 13,00 часова,

 

Центар за културу

и информисање

Фоча

 

 

 

 

 

 

 

 

Уторак,

27.10.2020. год.

у 13,00 часова,

 

Центар за културу

и информисање

Фоча 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

Чланови и

замјеници чланова бирачких одбора:

 

166 Б 019  Центар 1

166 Б 020  Центар 2

166 Б 021  Центар 3

166 Б 022  Горње Поље 1

166 Б 023  Горње  Поље 2

 

 

Четвртак,

22.10.2020. год.

у 11,00 часова,

 

Центар за културу

и информисање

Фоча

 

 

Сриједа,

28.10.2020. год.

у 11,00 часова,

 

Центар за културу

и информисање

Фоча 

 

 

Субота,

14.11.2020. г.

 

12,00 часова,

 

Сала ДПО

Општина

Фоча

4.  

Чланови и

замјеници чланова бирачких одбора:

166 Б 024  Горње Поље 3

166 Б 025  Доње  Поље 1

166 Б 026  Доње  Поље 2 

166 Б 027  Доње  Поље 3

166 Б 028  Обилићево

 

 

Четвртак,

22.10.2020. год.

у 13,00 часова,

 

Центар за културу

и информисање

Фоча

 

 

Сриједа,

28.10.2020. год.

у 13,00 часова,

 

Центар за културу

и информисање

Фоча  

 

 

Субота,

14.11.2020. г.

 

12,30 часова,

 

Сала ДПО

Општина

Фоча

5.  

Чланови и

замјеници чланова бирачких одбора:

166 Б 029 А  Лазарево  А  

166 Б 029 Б  Лазарево  Б   

166 Б 030 А Душаново 1А

166 Б 030 Б  Душаново 1 Б

166 Б 031  Душаново 2

 

 

Четвртак,

22.10.2020. год.

у 15,00 часова,

 

Центар за културу

и информисање

Фоча 

 

 

Сриједа,

28.10.2020. год.

у 15,00 часова,

 

Центар за културу

и информисање

Фоча  

 

 

Субота,

14.11.2020. г.

 

13,00 часова,

 

Сала ДПО

Општина

Фоча

6.  

Чланови и

замјеници чланова бирачких одбора:

 

 166 Б 001  Брод

 166 Б 002  Копилови

 166 Б 003  Кута

 166 Б 004  Мјешаја

 166 Б 005  Закмур

 166 Б 006  Пријеђел

 166 Б 007  Попов  Мост

 

 

 

Петак,

23.10.2020. год.

у 11,00 часова,

 

Центар за културу

и информисање

Фоча 

 

 

 

 

Четвртак,

29.10.2020. год.

у 11,00 часова,

 

Центар за културу

и информисање

Фоча 

 

 

 

Субота,

14.11.2020. г.

 

10,00 часова,

 

Сала ДПО

Општина

Фоча

7.  

Чланови и

замјеници чланова бирачких одбора:

 

 166 Б 008  Миљевина

 166 Б 009  Оцркавље

 166 Б 010  Рјечица

 166 Б 011  Драгочава

 166 Б 012  Годијено

 

 

Петак,

23.10.2020. год.

у 13,00 часова,

 

Центар за културу

и информисање

Фоча 

 

 

Четвртак,

29.10.2020. год.

у 13,00 часова,

 

Центар за културу

и информисање

Фоча  

 

 

Субота,

14.11.2020. г.

 

10,30 часова,

 

Сала ДПО

Општина

Фоча

8.  

Чланови и

замјеници чланова бирачких одбора:

 

 166 Б 018  Јошаница

 166 Б 032  Јелеч

 166 Б 033  Козја  Лука

 166 Б 501  ННН

 

 

Петак,

23.10.2020. год.

у 15,00 часова,

 

Центар за културу

и информисање

Фоча 

 

 

Четвртак,

29.10.2020. год.

у 15,00 часова,

 

Центар за културу

и информисање

Фоча 

 

 

Субота,

14.11.2020. г.

 

11,00 часова,

 

Сала ДПО

Општина

Фоча

9.  

Чланови и

замјеници чланова бирачких одбора:

 

166 Б 013  Заваит

166 Б 014  Челебићи 

166 Б 015  Мештревац

166 Б 016  Крна Јела

166 Б 017  Веленићи

 

 

 

Петак,

23.10.2020. год.

у 12,00 часова,

 

Основна школа

Челебићи  

 

 

 

Петак,

30.10.2020. год.

у 12,00 часова,

 

Општина Фоча

Сала ДПО

Фоча   

 

 

Субота,

14.11.2020. г.

 

11,30 часова,

 

Сала ДПО

Општина

Фоча

10.  

Кандидати са

Резервне листе

 

Чланови и

замјеници чланова бирачких одбора:

 

Резервни термин

 

 

Понедјељак,

26.10.2020. год.

у 11,00 часова,

 

Центар за културу

и информисање

Фоча 

 

 

Понедјељак,

02.11.2020. год.

у 11,00 часова,

 

Општина Фоча

Сала ДПО

Фоча   

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  

Кандидати са

Резервне листе

 

Чланови и

замјеници чланова бирачких одбора:

 

Резервни термин

 

 

Понедјељак,

26.10.2020. год.

у 16,30 часова,

 

Општина Фоча

Сала ДПО

Фоча  

 

 

Понедјељак,

02.11.2020. год.

у 16,30 часова,

 

Општина Фоча

Сала ДПО

Фоча    

 

 

 

 

12.  

 

Предсједници и замјеници предсједника,

 

чланови и

замјеници чланова  мобилних тимова  

 

 

Четвртак,

05.11.2020. год.

у 11,00 часова,

 

Центар за културу

и информисање

Фоча 

 

 

Уторак,

10.11.2020. год.

у 11,00 часова,

 

Општина Фоча

Сала ДПО

Фоча    

 

Недјеља,

15.11.2020. г.

 

06,00 часова,

Општинска управа

Општине 

Фоча

13.  

 

Предсједници и замјеници предсједника,

 

чланови и

замјеници чланова посебних мобилних тимова  

 

 

 

 

Четвртак,

05.11.2020. год.

у 13,00 часова,

 

Центар за културу

и информисање

Фоча 

 

 

 

Уторак,

10.11.2020. год.

у 13,00 часова,

 

Општина Фоча

Сала ДПО

Фоча    

 

 

Недјеља,

15.11.2020. г.

 

06,00 часова,

Општинска управа

Општине 

Фоча

 

  1. Сви чланови бирачких одбора и мобилних тимова именовани у било ком својству, у складу са тачком 2. овог плана, обавезни су похађати обуку за рад у бирачком одбору, односно мобилном тиму.
  2. Обуку чланова за рад у бирачком одбору и мобилном тиму организује и спроводи Општинска изборна комисија Фоча, у складу са овим планом и програмом едукације, који доноси Централна изборна комисија Босне и Херцеговине.
  3. Након спроведене обуке, Општинска изборна комисија Фоча ће организовати и спровести провјеру знања и успјешним члановима бирачких одбора додијелити сертификате за рад у бирачком одбору, односно мобилном тиму.
  4. Чланови бирачких одбора који не присуствују обуци или приликом провјере знања не постигну одговарајуће резултате за рад у бирачким одборима, биће разријешени дужности.
  5. Након успјешно завршне обуке, Општинска изборна комисија Фоча ће организовати преузимање и извршити предају осјетљивог и неосјетљивог изборног материјала.

 

 

 

 

 

                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК  

                                                              ОПШТИНСКЕ  ИЗБОРНЕ  КОМИСИЈЕ  ФОЧА

                                                                                         Бранимир  Радовић

01 IZBORI
Подели

Наши пријатељи

Translate »