Са циљем унапријеђења безбједности прекограничног подручја у оквиру пројекта су израђени Споразуми о сарадњи у области заштите и спашавања између Општина Плужине и Фоча, као и између Парка природе Пива и Националног парка Сутјеска.

Споразумима су дефинисани оквирни услови сарадње у заштити и спашавању од катастрофа, а нарочито у планирању и спровођењу мјера за заштиту и спашавање од поплава, земљотреса, пожара на отвореном простору, трагања и спашавања на планинама и других катастрофа. Поред осталог, дефинисани су и начини међусобног обавјештавања у случајевима опасности и потенцијалних катастрофа, те међусобној помоћи при спровођењу превентивних и оперативних мјера заштите и спашавања.

Детаљније:

Потписан споразум о сарадњи у области заштите и спашавања између општина Фоча (БиХ) и Плужине (ЦГ)