УРЕЂЕЊЕ КОРИТА РИЈЕКЕ ДРИНЕ

Поступајући по налогу Републичког инспектората за воде, који је општини Фоча наложио да очисти корито ријеке Дрине испод жељезног моста „9. мај“ и обезбиједи да ријека протиче цијелом ширином корита, као и по захтјеву ЈП Хидроелектране Дрина, чији мјерни инструмент за водостај није био у функцији јер је ријека пролазила само између два стуба, као и уважавајући захтјеве Удружења рибара „Младица“, општина је приступила том обимном и финансијски веома скупом послу.

Са предузећем „Нешковић“ које, уз све законом прописане услове и сагласности, почиње изградњу бензинска пумпе на лијевој обали Дрине, узводно од „Јужног моста слободе“, потписан је Споразум којим се наведено предузеће обавезало да ће очистити корито ријеке и омогућити ријеци Дрини да несметано протиче цијелом ширином корита, а за узврат општина је дозволила да извађени шљунак истресају на локацију будуће бензинске пумпе у циљу њеног проширења.

Машине су могле радити само у вријеме ниског водостаја, тако да је у том периоду било више машина на радилишту.

Посао је завршен. Ријека Дрина се разлила цијелим коритом, нови жељезни мост је засијао пуним сјајем, мјерни инструмент показује водостај, а рибари више немају проблема са пресијецањем „рибљег пута“.

Увјерени смо да су се завршетку овог посла обрадовали сви добронамјерни грађани.

Подели

Наши пријатељи

Translate »