ЈАВНИ УВИД У План експропријације за изградњу магистралног пута М-I 111 (стара ознака М-18) Брод на Дрини – граница БиХ/ЦГ (Хум)

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА  ФОЧА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ,СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ Број: 06-36-1- Датум, 05.10 2020. године             Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове поступајући по допису Правобранилаштва   Републике  Српске број: ЈП1-47/20 […]