КОНКУРС за додјелу стипендија редовним студентима за школску 2020/2021. годину

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ФОЧА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

ФОЧА  

Број: 02-67-02/20

Датум: 29.12.2020.год.

На основу члана 63. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 08/17), члана 2. и 4. став 3. Одлуке о  стипендирању студената („Службени гласник Општине Фоча“,  број 12/16, 12/19) Начелник Општине Фоча,  расписује:

КОНКУРС

за додјелу стипендија редовним студентима

за школску 2020/2021. годину

 

У школској 2020/2021. години из средстава буџета општине Фоча стипендираће се редовни студенти :

 

 • Студенти који имају пребивалиште на подручју општине Фоча,
 • редовни студенти првог циклуса студија, осим апсолвената,
 • студенти, дјеца погинулих бораца и дјеца РВИ од I-IV категорије,
 • студенти који имају просјечну оцјену 7,50 и више,
 • студенти I године који су постигли одличан успјех (просјек 5,0) у сва четири разреда средње школе и освајаче награда на републичким, БиХ и   међународним такмичењима,               
 • студенти без једног или оба родитеља,
 • студенти који су корисници социјалне помоћи или чији су родитељи корисници помоћи Јавне установе Центар за социјални рад у Фочи,
 • студенти чија су оба родитеља незапослена,
 • студенти из вишечланих породица са троје и више дјеце,
 • стипендије се не одобравају студентима старијим од 26 година,
 • студенти који нису корисници стипендија из других извора стипендирања.

                        Уз пријаве кандидати су дужни доставити следећа документа:

I Успјешни студенти

 1. Родни лист,                      
 2. Увјерење о пребивалишту или копија ЛК,
 3. Потврду о редовном студирању,
 4. Потврду о просјеку оцјена са студија,
 5. Копију свједочанства о завршеном I,II,III и IV разреду средње школе (само за студенте прве године)       
 6. Доказ о освојеним наградама на такмичењу РС, БиХ и међународним,
 7. Изјаву да не користи стипендију из других извора стипендирања,
 8. Копију банковне картице.

                       

II  Студенти, дјеца погинулих бораца и дјеца РВИ од  I-IV категорије

 1. Родни лист,                       
 2. Увјерење о пребивалишту или копија ЛК,
 3. Потврду о редовном студирању,
 4. Овјерена копија рјешења о кориштењу породичне инвалиднине застуденте,  дјецу погинулих бораца и дјеца РВИ од  I-IV категорије,
 1.  Изјаву да не користи стипендију из других извора стипендирања,
 2.  Копију банковне картице.

III  Студенти који су корисници социјалне помоћи или чији су родитељи   корисници помоћи Јавне установе Центар за социјални рад у Фочи

 1. Родни лист,                      
 2. Увјерење о пребивалишту или копија личне карте,
 3. Потврду о редовном студирању,
 4. Рјешење Центра за социјални рад којим доказује да је студент или  његови родитељи корисници помоћи Јавне установе Центар за социјалнирад у Фочи,
 1.  Изјаву да не користи стипендију из других извора стипендирања,
 2. Копију банковне картице.

IV Студенти чија су оба родитеља незапослена

 1. Родни лист,                      
 2. Увјерење о пребивалишту или копија личне карте,
 3. Потврду о редовном студирању,
 4. Увјерења Завода за запошљавање да су оба родитеља незапослена,
 5.  Изјаву да не користи стипендију из других извора стипендирања,
 6. Копију банковне картице.

           

Студенти без једног или оба родитеља

 1. Родни лист,
 2. Увјерење о пребивалишту или копија ЛК,
 3. Потврду о редовном студирању,
 4. Извод из матичне књиге умрлих за умрле родитеље,
 5.  Изјаву да не користи стипендију из других извора стипендирања,
 6. Копију банковне картице.

VI Студенти из вишечланих породица са троје и више дјеце

 1. Родни лист,
 2. Увјерење о пребивалишту или копија ЛК,
 3. Потврду о редовном студирању,
 4. Изводи из матичне књиге рођених (браће или сестара),                                 
 5. Изјаву да не користи стипендију из других извора стипендирања,
 6. Копију банковне картице.

Пријаве за стипендирање са потребним докуменима доставити Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности општине Фоча, шалтер бр. 5.

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

Конкурс ће бити објављен на Радио Фочи, сајту општине Фоча и огласној табли Општине.

                                                                                               

                                                                                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                               Милан Вукадиновић

Подели

Наши пријатељи

Translate »